Veselohra Pohreb

24.apr 2013

Na piatok 26. apríla o 20.30 h. v báčskopalanskom Slovenskom dome zahlásené je vystúpenie divadelných ochotníkov KUS Zvolen z Kulpína s veselohrou Pohreb.

        E. H.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs