VI. kolo fotosúbehu ÚKVS

29.aug 2016

VI. kolo fotosúbehu ÚKVS

Vyzývame Vás na účasť v VI. kole fotosúbehu ÚKVS, ktorý každoročne vypisujeme s cieľom podporiť zberateľov archívneho materiálu a zároveň podnietiť záujem príslušníkov našej menšiny o kultúru a dejiny vojvodinských Slovákov.

Tohtoročný fotosúbeh sa bude niesť v znamení starých fotografií znázorňujúcich remeslá a prácu Slovákov vo Vojvodine.

Podmienky súbehu:

– na súbeh treba zasielať staré fotografie znázorňujúce remeslá a prácu Slovákov vo Vojvodine

– ku každej fotografii treba doložiť popis: prostredie (dedina/mesto), rok, resp. desaťročie vzniku fotografie, kto sa nachádza na fotografii a aké remeslo/práca je zobazená

– účastníci súbehu môžu zaslať neobmedzený počet fotografií

– fotografie možno posielať skenované e-mailom na office@slovackizavod.org.rs alebo doručiť osobne alebo poštou na adresu:

Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov

Pre fotosúbeh

Njegoševa 16 ⁄ II ⁄ 7

21000 Nový Sad

Fotografie sa po preskenovaní vrátia majiteľovi. Prosíme Vás, aby ste záväzne v zásielke uviedli Váš kontakt.

Termín uzávierky súbehu je 31. august 2016.

Účastníkov fotosúbehu očakáva zaujímavé vyhodnotenie a bohaté odmeny.

Získané fotografie spolu s ich popisom zaradíme do elektronickej databázy Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs