Viera je krásna záhrada

14.jún 2013

Aj kulpínsky evanjelický cirkevný zbor sa môže pochváliť hudobným nosičom s nahrávkami piesní svojich členov. Ide dokonca o dvojcédečko mládežníckeho spevokolu Ichthys pod názvom Viera je krásna záhrada, ktorého slávnostná premiéra bola v piatok 7. júna v kulpínskom chráme Božom. V ten večer sa asi prvýkrát v tomto kostole tlieskalo…

Mládežnícky spevokol Ichthys po premiére so svojou nacvičovateľkou a skladateľkou Marínou Kaňovou a s organizátorom Vladimírom Grňom a manažérom Jaroslavom Javorníkom

Mládežnícky spevokol Ichthys po premiére so svojou nacvičovateľkou a skladateľkou Marínou Kaňovou a s organizátorom Vladimírom Grňom a manažérom Jaroslavom Javorníkom

Je to nekaždodenné cédečko, lebo autorkou hudby všetkých 22 piesní je hudobná umelkyňa Marína Kaňová. Texty sú od viacerých autorov a úpravu skladieb mal na starosti Ondrej Pavčok. Členky kulpínskej pokonfirmačnej mládeže prakticky s týmito piesňami rástli, lebo ich začali nacvičovať, keď boli konfirmandky. Vystupovali už s nimi pri viacerých príležitostiach a na svojich zájazdoch. Piesne nahrané na cédečku spievajú: Alexandra Bovdišová, Rastislava Cesnaková, Kristína Čiliaková, Michaela Čiliaková, Karolína Ďugová, Ľudmila Ďugová, Nataša Hašková, Daniela Chalupková, Tijana Juríková, Ema Koruniaková, Iva Koruniaková, Jaroslava Lomianska, Michaela Melichová, Jasmina Petrášová, Marína Petrášová, Anna Širková, Iva Valentíková a Anna Vidová.

Piatková premiéra v príležitostne vyzdobenom kostole vyznela ako svojrázne pásmo slova a hudby. Dievčatá, pravdaže, spievali piesne z cédečka, aby ich prítomným – príbuzným, priateľom, profesorom a ďalším záujemcom – ešte viac priblížili. Priložili aj vhodne ladené texty. Vydanie cédečka pozdravili, spevokolu a prítomným sa prihovorili Mgr. Vladimír Grňa, bývalý kulpínsky farár, koordinátor pre mládež a organizátor projektu, kaplán Ján Vida a Mgr. Jaroslav Javorník, PhD., zborový farár a manažér projektu, ktorý na záver pekného hudobného večierka udelil čerstvé cédečká aktérom a podporovateľom. Medzi sponzormi je aj NRSNM prostredníctvom svojho Výboru pre úradné používanie jazyka a písma.

Aj pri uhostení v modlitebnej sieni po premiére všetci želali novému cédečku, na ktorom sú aj skladby moderného rytmu, aby si ľahko našlo cestu k svojim poslucháčom.

A.   F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs