Stretnutie pod lipami 2013 bude v Kovačici

14.jún 2013

PodLipami2013Tohtoročné v poradí 42. Stretnutie pod lipami bude v piatok 21. júna 2013 v Kovačici o 12. hodine. Ústredný program s prednesom poézie a výstavou výtvarných prác mladých autorov, ktorí zverejňujú vo vzletovskej rubrike Rozlety, sa uskutoční v kovačickom Gymnáziu Mihajla Pupina. Udelená bude Cena Rozletov za najlepšiu mladú poéziu (podľa mienky komisie v zložení: Zuzana Čížiková, Eva Taubertová, Andrea Speváková) a Cena Rozletov za najlepšie výtvarné práce (podľa mienky komisie v zložení: Elena Tomášová, Pavel Koza, Marína Bírešová). V programe sú aj rozhovory so spisovateľmi, návšteva galérií, hudobné vystúpenia a minikoncert mladej rockovej skupiny Oluja.

Na tradičnom Stretnutí pod lipami sa každoročne (od roku 1972) prezentuje mladá slovenská vojvodinská tvorba z pera začínajúcich autorov, ktorí svoju literárnu a výtvarnú tvorbu zverejňujú v časopise Vzlet. Na Stretnutí pod lipami a v rubrike Rozlety sa formovali viacerí naši dnes už renomovaní spisovatelia a výtvarní umelci.

Vitajte pod lipami!

S. L.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs