HODINA HUDOBNEJ KULTÚRY

14.jún 2013

24JankoBartos

VEREJNÁ HODINA HUDOBNEJ KULTÚRY V KOVAČICI. Milovníci hudby a zábavy mali jedinečnú príležitosť stráviť jedno nedeľné popoludnie trochu náročnejšie ako doteraz. Hudobný pedagóg Pavel Tomáš st. totiž úspešne nacvičuje nielen žiacke spevácke zbory, ale aj kovačický žiacky orchester. Nuž a v nedeľu 9. júna v sieni Miestneho spoločenstva v Kovačici usporiadal program, v ktorom sa zúčastnili školení mladučkí hudobníci, ale aj tí, čo k hudbe predovšetkým láka dobrá vôľa a dobrý sluch. V prvej časti programu vystúpili malí virtuózi na syntetizátoroch: Janko Bartoš (na snímke), Jozefko Barca, Denis Dudáš, Marek Žolnaj, Janko Cicka, Marek Petrík, Ivan Cicka, Želko Chalupa, bratia Pavel a Andrej Urbanekovci a Martin Hriešik. K náplni programu prispeli aj hostia, mladí nádejní hudobníci z Padiny: Veronika Ondríková, Alexandra Funtíková, Magdaléna Štaubová a Saša Rohárik. V druhej časti sa predstavili členovia žiackeho orchestra, nositelia tohtoročnej zlatej plakety na republikovej súťaži žiackych zborov a orchestrov v Novom Bečeji, ktorí predniesli niekoľko vážnych, zábavných a ľudových skladieb.

A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs