Vzácna knižná monografia

14.jún 2013

V rámci podujatia Čaro višieň, ktoré bolo v Silbaši v nedeľu 9. júna v Dome kultúry, bola premiéra monografie Silbaš – kultúrne tradície Slovákov v Báčke v organizácii Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov z Nového Sadu v čele s riaditeľkou Milinou Sklabinskou.

Momentka po udelení výtlačkov

Momentka po udelení výtlačkov

Kniha je vzácnym dokumentom slovenskej kultúry v Silbaši od minulosti po súčasnosť a je dielom kolektívu autorov z Filozofickej fakulty Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Vedúcim výskumno-vedeckého tímu  je prof. PhDr. Jaroslav Čukan, CSc., ktorý je na FFUKF aj vedúcim Katedry manažmentu kultúry a turizmu. Na prezentácii knihy, ktorú vydali ÚKVS z N. Sadu a FFUKF z Nitry, sa v Silbaši okrem prof. Čukana zúčastnili aj členovia tímu PhDr. Boris Michalík, Phd., doc. PhDr. Ladislav Lenovský, PhD., PhDr. Michal Kurpaš, PhD., a technický redaktor PhDr. Roman Zima, PhD. Členmi tímu boli aj Silbašania Ján Širka a M. Sklabinská, ktorá nedeľňajší program aj moderovala.

V knižnej monografii obsahujúcej takmer 450 strán autori spracovali niekoľko oblastí: medzilokálne kontakty od starších období po súčasnosť (J. Čukan), kontakty Silbašanov so zahraničím a organizovanie kultúrneho života (B. Michalík), etnickú, lokálnu a konfesionálnu identitu a svadobné obyčaje (L. Lenovský), tradičné zamestnania a gastronómiu (Ivana Šusteková Kontriková) a tradičnú slovenskú vojvodinskú architektúru (M. Kurpaš). Z knihy sa dozvedáme aj to, že prví Silbašania tu žili ešte pred rokom 1799, a to vďaka údajom z dejín, ktoré spracoval J. Širka. Týmto sa mu podarilo posunúť obdobie príchodu prvých Slovákov o niekoľko rokov skôr, od termínu podľa doteraz známych údajov. Príspevok o dejinách silbašského evanjelického a. v. cirkevného zboru pripravil evanjelický kňaz Vladimír Lovás st. Analýzu silbašských ľudových piesní urobili Mgr. Jana Ambrózová, PhD., a M. Sklabinská a pesničky zapísal Ing. Marián Járek.

V rozhovore s autormi

V rozhovore s autormi

V zaujímavom rozhovore autori na premiére prezentovali svoju prácu na knihe. Výskumnú činnosť začínali vlani a realizovali ju na miestnom a farskom úrade, ako i formou rozhovorov s obyvateľmi. Kniha obsahuje vzácne texty a ilustrovaná je starými a novými fotografiami. Všetky nazbierané nevyužité fotky poslúžia ako edukačný materiál na fakulte v Nitre. Autori sa aj pri tejto príležitosti poďakovali Silbašanom za spoluprácu.

Čerstvé knižné výtlačky M. Sklabinská okrem autorom udelila i Anne Tomanovej-Makanovej, predsedníčke NRSNM, Paľovi Beličkovi, riaditeľovi Gymnázia J. Kollára v Petrovci, Samuelovi Žiakovi, riaditeľovi NVU Hlas ľudu, ev. kňazovi Vladimírovi Lovásovi, Koviljke Dobrićovej, riaditeľke ľudovej knižnice z B. Palanky, Viere Miškovicovej, predsedníčke ASSŽ, Kataríne Ušiakovej, predsedníčke Aktívu silbašských žien, a Danilovi Pejakovi, predsedovi Rady Miestneho spoločenstva.

Veríme, že milovníci kníh neodolajú tejto vzácnej publikácii a splní sa i prianie vzácnej hostky A. Tomanovej-Makanovej, aby si kniha našla cestu k čitateľom, lebo súčasná ekonomická kríza nesmie vyvolať aj duchovnú krízu. Na záver ešte krátky citát z úvodného textu prof. J. Čukana:

„Knižka rozšíri publikované materiály o Silbaši, doplní komplex poznatkov o kultúre Slovákov v Báčke, vo Vojvodine, aj na Dolnej zemi, poskytne príležitosť porovnávať. Pomôže Silbašanom, aj všetkým ostatným, ktorým sa dostane do rúk, hľadať spoločné a rozdielne, nachádzať vysvetlenia, odpovede na otázky, ešte lepšie spoznať seba a iných.“

Jaruška Ferková

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs