Štvordňový rozprávkový divadelný svet

14.jún 2013
Hostia a hostitelia na prehliadke v Starej Pazove

Hostia a hostitelia na prehliadke v Starej Pazove

Tohtoročná slovenská prehliadka detskej divadelnej tvorby 3 x Ď sa konala v dňoch 6. až 9. júna v staropazovskej divadelnej sále. Na prehliadke sa zúčastnilo 13 súťažných predstavení (z Aradáča, zo Starej Pazovy, z Pivnice, z Padiny, z Bieleho Blata, z Kovačice, z Erdevíka, z Boľoviec, z Báčskeho Petrovca, zo Selenče, z Vojlovice a zo Šídu) a niekoľko hosťujúcich (z Nového Sadu, Báčskej Palanky a zo Slovenskej republiky, zo Zvolena). Štvordňový rozprávkový divadelný svet bol v oslavnom, jubilejnom roku skutočne úspešným podujatím a aby sa malým, veľkým, terajším a budúcim milovníkom Tálie a prehliadky 3 x Ď v Pazove dobre darilo, sa spoločnými silami postarali Národnostná rada slovenskej národnostnej menšiny, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov, Obec Stará Pazova a SKUS hrdinu Janka Čmelíka. Z prehliadky malí – veľkí divadelníci mali radosť: nielenže vystúpili v oficiálnej časti programu, ale si veselo vyspevovali festivalovú pieseň Mnohokrát Ď, na divadelnom žúre radi chodili vyobliekaní v pestrofarebných festivalových tričkách a aj tohto roku maľovanie na tvár  facepainting bola obľúbená atrakcia pre tých najmenších.

Tohtoročnú detskú divadelnú krajinu 3 x Ď otvorila Ema Kočišová

Tohtoročnú detskú divadelnú krajinu 3 x Ď otvorila Ema Kočišová

Slávnostné otvorenie prehliadky bolo vo štvrtok 6. júna. Zázračnú divadelnú krajinu 3 x Ď pre deti, ktoré rady šantia na divadelných doskách, otvorila Ema Kočišová, staropazovská herečka, recitátorka, speváčka a tanečníčka. V otváracom ceremoniáli v mene NRSNM, ktorá je spoluzakladateľkou 7 celomenšinových podujatí, vrátane i prehliadky 3 x Ď, sa prihovorila predsedníčka Anna Tomanová-Makanová. Účastníkom zaželala skvelé výkony a divákom aby mali pôžitok a radosť z každého predstavenia. „Divadlo je veľkým umením,“ prízvukovala okrem iného A. Tomanová- Makanová. Prítomných na prehliadke 3 x Ď pozdravil a privítal Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova. Prejavil spokojnosť, že sa slovenská detská divadelná prehliadka v Starej Pazove úspešne koná už dve desaťročia.  V divadelnej krajine deťom dobré výkony a peknú zábavu pri odhaľovaní krás divadelného sveta na javisku, hovoriac slovenskou rečou, zaželala Milina Sklabinská, riaditeľka Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov. V mene slovenského spolku malých divadelníkov hostí a publikum pozdravil aj Alexander Bako, jeden z ideových tvorcov detskej divadelnej prehliadky. Poďakoval sa všetkých doterajším aktérom divadelnej krajiny, ktorí sa pričinili o to, aby mala takú bohatú a úspešnú 20-ročnú tradíciu. V rámci slávnostného otvorenia prehliadky Slovenské vojvodinské divadlo v Báčskom Petrovci uviedlo hosťujúce predstavenie Jána Uličianskeho Štyria škriatkovia a víla v réžii Jána Čániho. A práve toto divadlo inšpirovalo Annamáriu Boldockú-Grbićovú, aby pre tohtoročnú jubilejnú divadelnú prehliadku 3 x Ď napísala zaujímavý scenár. Totiž dvaja herci z tohto predstavenia – Mira Lainovićová a Ján Žolnaj boli počas všetkých festivalových dní uvádzačmi programu.

Striebornú plaketu prehliadky získali petrovskí piráti

Striebornú plaketu prehliadky získali petrovskí piráti

V súťažnej časti štvordňového rozprávkového divadelného sveta vystúpilo 13 divadelných súborov. Vo štvrtok zázračná divadelná krajina patrila malým hercom zo štyroch divadelných súborov. Prehliadku otvorili Aradáčania a na javisku vystúpila rozohraná kopa detí zo ZŠ Bratstvo pod vedením režisérky Zuzany Obšustovej. Zahrali ľudovú rozprávku Popoluška. Herci ZŠ hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy pod vedením režiséra Savu Đurđevića  na prehliadku 3 x Ď priniesli divadelný príbeh pod názvom Tom Sawyer. Pivničania, žiaci ZŠ 15. októbra prezradili – Ako šlo vajce na vandrovku. Túto slovenskú ľudovú rozprávku režijne podpísali Vesna Kámaňová a Jarmila Čobrdová. Žiaci zo ZŠ maršala Tita v Padine v divadelnej krajine 3 x Ď zahrali Akadémiu šantenia, autora Juraja Bindzara a v réžii Milky Petrovičovej.

V piatok 7. júna na programe boli tri súťažné a tri hosťujúce predstavenia. Divadelný deň príbehom O pyšnom dievčati menom Ajoga otvorili malí divadelníci ZŠ Bratstva a jednoty z Bieleho Blata v réžii debutantky – učiteľky slovenského jazyka a literatúry Adely Obšustovej. Porotám a obecenstvu sa potom predstavili žiaci kovačickej ZŠ Mladých pokolení, ktorí pripravili divadelné predstavenie Najlepší kamarát v réžii Evy Poliakovej-Hrkovej a Anny Hrkovej. Herci z Erdevíka – zo SKOS Erdevík a ZŠ Savu Šumanovića zahrali divadlo Traja umelci a drak Samuel. V tvare poviedky (napísali ju Miroslav Demák a Milan Metarák) toto predstavenie Erdevíčania pripravili pod režijnou taktovkou Ruženky Ďuríkovej a Sone Sládekovej.

Bronzovou plaketou prehliadky bolo odmenené vojlovické káča

Bronzovou plaketou prehliadky bolo odmenené vojlovické káča

Ako si opice stavali dom na detskej divadelnej prehliadke v sobotu 8. júna porozprávali a zahrali divadelníci ZŠ Branka Radičevića z Boľoviec. Réžiu na motívy mexickej ľudovej rozprávky mala na starosti Viera Tomanová. Modernou dramatizáciou ľudovej rozprávky Soľ nad zlato sa na prehliadke 3 x Ď v Starej Pazove predstavili herci ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca. Túto dilemu riešili za pomoci režisérky Jarmily Pantelićovej. Selenčskí žiaci zo ZŠ Jána Kollára predviedli rozprávku Snehulienka a sedem trpaslíkov. Réžiu mali na starosti Anna Koleková, Tereza Trusinová a Anna Petrášová. V sobotu na programe boli aj dve hosťujúce predstavenia zo Slovenskej republiky, zo Zvolena.

Paťa a piráti je názov predstavenia, s ktorým členovia KUS Petrovská družina otvorili v nedeľu 9. júna súťažný divadelný deň. Petrovčania si podľa predlohy Miloša Janoušeka zapirátovali za pomoci režisérskej dvojice Daniely Legíňovej-Sabovej a Ondreja Brnu. Členovia SKOS Detvan Vojlovica, Pančevo, vystúpili s predstavením Škaredé káča vojlovické na text Miloša Nikolića a v réžii Terézie Veberovej-Oravcovej. Herci SKUS Jednota a ZŠ Sriemskeho frontu zo Šídu na tento detský festival pripravili predstavenie Tri perá z drakov. S početnou hereckou posádkou pracovala režisérka Anna Kovárová. Bolo to zároveň posledné súťažné predstavenie.

Selenčské predstavenie získalo odmeny za kostýmy a scénografiu

Selenčské predstavenie získalo odmeny za kostýmy a scénografiu

Výkony malých hercov na pazovskom javisku sledovali odborná a detská porota. Na 20. prehliadke 3 x Ď odborná porota pracovala v zložení: Zuzana Tárnociová, herečka z Báčskeho Petrovca (predsedníčka), Ján Makan, režisér, a Miroslav Fábry, herec SND, obaja z Nového Sadu. Detskú porotu tvorili víťazi vlaňajšej rozhlasovej súťaže (v kategórii poézia a próza) Miluška Vranková z Kysáča a Martin Krajčík z Báčskeho Petrovca a žiaci staropazovskej ZŠ hrdinu Janka Čmelíka Ivona Zolnajová, Maja Opavská a Mário Kočiš.

Kým odborná porota v nedeľu zasadala a rozhodovala o tom, komu udeliť odmeny, vystúpili herci z novosadského hosťujúceho súboru. Naplánované hosťujúce predstavenie z Novej Pazovy sa neuskutočnilo.

V aule divadelnej sály počas štyroch divadelných dní bola výstava najvydarenejších žiackych výtvarných prác, ktoré sa uchádzali o titul naj-diplomov. Najúspešnejší na výtvarnom súbehu Výboru pre vzdelávanie NRSNM o návrh diplomu prehliadky podľa rozhodnutia Marjana Karavlu, akademického maliara zo Starej Pazovy, a Alexandra Baka, na tohtoročnej prehliadke 3 x Ď boli Jaroslav Petrík zo ZŠ Mladých pokolení v Kovačici a Ivana Zorňanová zo ZŠ Savu Šumanovića v Erdevíku. Tieto dva diplomy za herecký výkon udeľovali po každom predstavení obe poroty. Odborná porota udeľovala diplomy za herecké výkony viacerým hercom, resp. súboru z jedného predstavenia, kým detská porota vždy odmeňovala najsympatickejšieho herca, resp. herečku.

Najúspešnejšie diplomy na 3 x Ď 2013 nakreslili Ivana Zolňanová a Jaroslav Petrík

Najúspešnejšie diplomy na 3 x Ď 2013 nakreslili Ivana Zolňanová a Jaroslav Petrík

V rámci nedeľňajšieho záverečného ceremoniálu 20. prehliadky slovenskej detskej divadelnej tvorby 3 x Ď odmenili tých najúspešnejších. Správu odbornej poroty prečítala Zuzana Tárnociová. Zdôraznila, že porota nemala ľahkú úlohu a takto rozdelila ocenenia:

Cenu za najlepší neherecký prvok v predstavení – za hudbu – odborná porota udelila Ondrejovi Pavčokovi z Báčskeho Petrovca (Paťa a piráti), Cenu za najúspešnejšie kostýmy udelili rodičom zo Selenče (Snehulienka a sedem trpaslíkov), Cenu za najúspešnejšiu scénografiu získali Anna Koleková, Terézia Trusinová a Anna Petrášová zo Selenče, Cenu za najlepšiu réžiu porota udelila Zuzane Obšustovej z Aradáča (Popoluška).

Odborná porota: (sprava) Zuzana Tárnociová, Ján Makan a Miroslav Fábry

Odborná porota: (sprava) Zuzana Tárnociová, Ján Makan a Miroslav Fábry

Cenu za najlepší debut odborná porota udelila Eliane Markušovej z Bieleho Blata za stvárnenie postavy Susedovo dievča v predstavení O pyšnom dievčati menom Ajoga, Cenu za najlepšiu mužskú epizódnu postavu udelili Patrikovi Brachnovi z Padiny za stvárnenie postavy Adolfa v predstavení Akadémia šantenia, Cenu za najlepšiu ženskú epizódnu postavu získala Ines Gedrová z Pivnice za stvárnenie postavy Kozičky v predstavení Ako šlo vajce na vandrovku, Cenu za najlepší mužský herecký výkon porota udelila Dáriovi Hlavčovi z Aradáča za stvárnenie postavy Rozprávača kohúta v predstavení Popoluška a Cena za najlepšiu dievčenskú postavu sa dostala Alise Oravcovej z Vojlovice za stvárnenie postavy Škaredé káča vojlovické. Títo piati herci sa v organizácii Matice slovenskej v Srbsku, ako povedala v záverečnom ceremoniáli predsedníčka Katarína Melegová-Melichová, zúčastnia na Mikulášskych trhoch v Bratislave v decembri bežného roka. V mene MSS im odovzdali aj knižné odmeny.

Detská porota: (sprava) Mário Kočiš, Maja Opavská, Ivona Zolnajová, Miluška Vranková a Martin Krajčík

Detská porota: (sprava) Mário Kočiš, Maja Opavská, Ivona Zolnajová, Miluška Vranková a Martin Krajčík

Za najsympatickejšiu herečku prehliadky detská porota vyhlásila Martinu Benkovú z predstavenia Paťa a piráti KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca za stvárnenie postavy Kate a za najsympatickejšieho herca vyhlásili Alexandra Šprocha z predstavenia Soľ nad zlato, ZŠ Jána Čajaka z Báčskeho Petrovca, za stvárnenie postavy kráľa.

Prvá cena odbornej poroty patrí divadelnému súboru z Aradáča za predstavenie Popoluška. Tento súbor podľa slov A. Tomanovej-Makanovej získal tri hodnotné odmeny: Cenu NRSNM, zlatú plaketu prehliadky a odchod na detský divadelný festival Zlatá priadka v Šali (Slovenská republika) v roku 2014. Druhá cena odbornej poroty a strieborná plaketa patrí súboru KUS Petrovská družina z Báčskeho Petrovca za predstavenie Paťa a piráti a tretiu cenu a bronzovú plaketu prehliadky získalo predstavenie Škaredé káča vojlovické.

Výstava žiackych výtvarných prác

Výstava žiackych výtvarných prác

A. Lešťanová

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs