Úspechy, ktoré tešia a motivujú

14.jún 2013
Skvelý recitátor Kristijan Balček

Skvelý recitátor Kristijan Balček

Tento školský rok v ZŠ Mladých pokolení v Kovačici priniesol početné úspechy: od obecných uznaní, cez oblastné, pokrajinské až po republikové.

Naposledy vynikajúcim úspechom na republikovej súťaži prekvapil svoju školu žiak 3. ročníka Kristijan Balček. So svojou triednou učiteľkou Katarínou Karkušovou, ktorá ho aj nacvičila, na 45. prehliadke recitátorov Pesniče naroda mog v mladšej vekovej kategórii 17. mája vo Valjeve obsadil 2. miesto. Je ináč jediný Slovák, ktorý získal cenu na tejto súťaži. Recitoval báseň Nová rozprávka o repe od súčasného slovenského spisovateľa Ľubomíra Feldeka.

Žiacky orchester s profesorom: po úspešnom nôtení vznikla i táto spoločná fotka

Žiacky orchester s profesorom: po úspešnom nôtení vznikla i táto spoločná fotka

Medzi tými, ktorí v súťažiach prešli cez všetky kvalifikačné kolá, sú aj členovia školského orchestra pod vedením učiteľa hudby Pavla Tomáša st. Už po štvrtý raz títo mladí hudobníci z republikovej súťaže priniesli vysoké ocenenie. Tohto roku pätnásťčlenný orchester, kde žiaci virtuózne hrali na šiestich husliach, dvoch flautách, štyroch syntetizátoroch, dvoch harmonikách, na jednej akustickej a jednej basovej gitare, 2. júna na republikovej súťaži chórov a orchestrov v Novom Bečeji získal ďalšiu zlatú plaketu. Členovia kovačického žiackeho orchestra úspešne predniesli tri skladby: zábavnú Cudzinec v noci (Frank Sinatra), vážnu Menuet (Henry Purcell) a srbskú ľudovú skladbu Devojačko kolo.

Záväzne treba ešte raz spomenúť žiačku kovačickej ZŠ, siedmačku Hanu Čížikovú, ktorá v druhej polovici mája v Pivnici na republikovej súťaži zo slovenčiny získala 1. miesto. Hana spolu s ďalšími odmenenými žiakmi v júli  pobudne na 10-dňovom pobyte na Detskej krajanskej univerzite v Banskej Bystrici.

A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs