Volontérsky projekt proti chorobám závislosti

12.nov 2013

Volontérsky projekt proti chorobám závislosti

Odkazy mladých volontérov

Odkazy mladých volontérov

Počas prvého novembrového dňa v Staropazovskej obci usporiadali jednu z množstva naplánovaných aktivít, usmernených k mladým ľuďom, a najmä k mladým príslušníkom rómskej národnostnej menšiny. Ide o Mládežnícky volontérsky projekt Ži zdravo, drž sa pravo – nie chorobám závislosti (Živi zdravo, drži se pravo – ne bolestima zavisnosti), ktorý realizovalo Združenie občanov Pokrokoví Rómi zo Starej Pazovy v rámci programu Mladí sú zákon a za podpory Humanitárneho združenia Prijatelji zo Sriemskej Mitrovice ako rezortného strediska Ministerstva mládeže a športu pre sriemsky obvôd. Partnermi projektu sú Obec Stará Pazova a Kancelária pre inklúziu Rómov Obce Stará Pazova.

Na tematickom žúre vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy v Starej Pazove, usporiadanom v rámci uvedeného podujatia, mladí Rómovia mali príležitosť na svojich výkresoch nakresliť a vypísať všetky negatívne aspekty, ktoré prináša konzumovanie drog, alkoholu a tabaku. Ako pomocný prostriedok v edukácii rozdelené boli letáky na tému škodlivosti cigariet, alkoholu a drog. Účastníkom tohto volontérskeho projektu podávané boli iba šťavy a voda. Alkoholických nápojov nebolo a v sieni bolo zakázané aj fajčenie.

Cieľom tohto nevšedného žúru bolo zaslať silný odkaz o zdravom spôsobe života a voľbe, ktorá stojí pred všetkými mladými ľuďmi. Realizáciou takýchto projektov sa dáva podpora povedať NIE chorobám závislosti. A azda jedným z tých hlavných odkazov pre mladých ľudí je, že sa pekne môžu pobaviť aj tí, ktorí nekonzumujú tieto najčastejšie porušovatele ľudského zdravia.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs