Všetko pre človeka

1.feb 2013

Hoci sa o ekológii, recyklácii, prírode, spôsobe chránenia planéty, zelenej výrobe, úsporách energie a iných environmentálnych témach rozpráva u nás aj čoraz častejšie aj čoraz viac, len na sklonku januára sa v galérii Progresu v strede Belehradu konalo podujatie a výstava pod názvom Ekokult. Prvé a jedinečné podľa toho, že zahrnulo celý rad ekologických zložiek: architektúru, kultúru a umenie, dizajn a chápanie života a sveta.

Železné sandále

Prostredníctvom viacerých okrúhlych stolov, prednášok, panelových debát o celom rade tém: zelených stavbách, ekológii, slnečnej energii, energetickej účinnosti… odborníci v uvedených oblastiach sa od 21. do 27. januára vynasnažili prezentovať širšej verejnosti nové možnosti významu správneho ekologického zmýšľania, teda presadiť zelený a zdravý štýl života ako nutnosť: pre dnešok i zajtrajšok. Hovorilo sa hodne i o ekohrdinovi uplynulého tisícročia Nikolovi Teslovi, ktorý tiež uvažoval v podobnom štýle. Veď dávno skonštatoval: Nerobím viac pre súčasnosť, ale pre budúcnosť.

Viacdňové akcie, ktoré odštartoval Ekodom, náš prvý magazín zaoberajúci sa ekoarchitektúrou a ekokultúrou, mali 45 priamych tunajších účastníkov a 35 aktérov zo zahraničia, zväčša popredných osobností z rôznych oblastí tvorivosti. Veľkej pozornosti sa tešila tematicky ozaj mnohoraká a viac rozmerná výstava. Cez práce zahraničných a domácich autorov naznačila, ako svet v súčasnosti environmentálne zmýšľa, aké sú výtvarné, výrobné a iné trendy, akým všetko spôsobom možno navonok zbytočné materiály zase zužitkovať. Jej zložkou bola i výstava fotografií upriamená na priblíženie a znázornenie moderných architektonických trendov.

Redukuj, recykluj, rozváž, rád zase použi… sú len niektoré odkazy plynúce z viacerých exponátov. Nič nemusí byť na zahodenie, rovnako tak, ako nič nemusí byť nevyhnutné. Odhaduje sa, že sa ročne v Srbsku vyprodukuje okolo 2,2 milióna ton dopadov. Možno si len predstaviť, koľko by si naše životné okolie vydýchlo, keby sme skládky natoľko nezapratávali zbytočnosťami.

Prostredie vôkol nás a svet sa stále menia. Aby sme však mohli mať pôžitok z toho, musíme neustále dbať na prírodu, na všetky jej zložky, tak isto na seba a vlastné zdravie. Lebo aj to navzájom súvisí. Tisíce takýchto a podobných súvislostí naznačili aj exponáty na uplynulej výstave v Progrese. Všetko pre človeka, v záujme jeho dneška, ale i budúcnosti.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs