DO POZORNOSTI: Výkup merkantilnej kukurice

16.nov 2016

DO POZORNOSTI: Výkup merkantilnej kukurice

Republiková Direkcia pre tovarové zásoby 17. novembra 2016 začne s intervenčným výkupom 51 256 ton kukurice z úrody 2016. Výkup bude prebiehať každý deň od 8.30 do 14.30, pokým sa neodkúpi stanovené množstvo alebo do 30. novembra 2016.

Cena jedného kilogramu kukurice bude 16,50 din/kg (cena s DPH). Kukuricu môžu predávať fyzické osoby – registrované poľnohospodárske gazdovstvá v aktívnom stave a registrované poľnohospodárske družstvá v aktívnom stave.

Minimálne množstvo kukurice, ktoré môže nositeľ gazdovstva predať je 10 ton a maximálne množstvo je 100 ton. Poľnohospodárske družstvo môže minimálne predať 20 ton a maximálne 200 ton.

Výkup bude prebiehať prostredníctvom Produkčnej burzy v Novom Sade. Direkcia pre tovarové zásoby kúpenú komoditu vyplatí do 15 dní odo dňa odovzdania kompletnej dokumentácie, respektíve podpísania zmluvy s predajcom kukurice.

Predajcovia nemusia platiť burzovú províziu, no zaplatiť musia za prevoz tovaru do autorizovaného sila, ktoré určí Direkcia a za analýzu kvality predávanej kukurice. Za bližšie informácie sa treba ohlásiť na Produkčnú burzu v Novom Sade.

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs