ZO ZHROMAŽDENIA OBCE B. PETROVEC: Komunalac v Maglići má nového riaditeľa

16.nov 2016

ZO ZHROMAŽDENIA OBCE B. PETROVEC: Komunalac v Maglići má nového riaditeľa

Dnes báčskopetrovský parlament do funkcie úradujúceho riaditeľa VP pre KBP Komunalac Maglić vymenoval Duška Ilića. Výborníci schválili aj druhú opravu obecného rozpočtu, ako aj začiatok postupu likvidácie Verejného podniku Direkcia pre výstavbu Báčsky Petrovec. Nové zloženia správnych a dozorných rád odo dnes je v Knižnici Štefana Homolu, Slovenské vojvodinské divadlo a PU Včielka.

47zobp1

Výborníčka Anna Legíňová diskutovala o informáciach z oblasti športu a kultúry

Zhromaždenie schválilo zánik mandátu výborníčky Anny Boldockej Ilićovej a novou výborníčkou ZO BP sa stala Andrea Mandáčová.

Výborníci schválili i začiatok postupu likvidácie Direkcie. Práce, ktoré vykonávala Direkcia preberá Obecná správa Obce B. Petrovec a Verejný podnik Progres.

Najviacej sa diskutovalo o zmene vo vedení VP Komunalac z Maglića. Ako dôvod odvolania z funkcie doterajšieho riaditeľa Komunalca, Čedomira Rupara sa uvádza, že Dozorná rada Komunalca navrhla Zhromaždeniu obce B. Petrovec odvolať riaditeľa z dôvodu, že aktuálne ceny komunálnych služieb tohto podniku nie sú formované v súlade so Zákonom o komunálnych činnostiach. Výborníci z opozície mali námietky proti tomuto návrhu, lebo si myslia, že doterajší riaditeľ robil dobre. Ale hlasovaním sa potvrdilo odvolanie Čedomira Rupara z funkcie a za úradujúceho riaditeľa na obdobie pol roka vymenovali Duška Ilića z Maglića, výborníka SNS.

Rozoberali sa aj informácie o problémoch v oblasti športu a fyzickej kultúry a dianiach v oblasti kultúrneho ochotníctva, kultúrnych podujatiach  a práci združení v oblasti kultúry v roku 2015.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs