POĽOVNÍCTVO BÁČSKEHO PETROVCA V TROCH STOROČIACH: Keď puška vystrelí ceruzu

17.nov 2016

POĽOVNÍCTVO BÁČSKEHO PETROVCA V TROCH STOROČIACH: Keď puška vystrelí ceruzu

Keď puška vystrelí ceruzu, tak z toho potom azda vznikne aj kniha.

lovstvo_kniha_resizeJedna taká vzorová publikácia uzrela svetlo sveta v týchto dňoch. Jej krst sa udial včera večer v Poľovníckom spolku Lesík v Báčskom Petrovci.

Ide o knihu prof. Dr. Jána Kišgeciho Lovstvo Bačkog Petrovca u tri veka – Poľovníctvo Báčskeho Petrovca v troch storočiach, ktorú mimo edícií vydala Matica slovenská v Srbsku v náklade 500 kusov.

Vynovená sieň petrovského Lesíka, ktorá krášli areál, ktorý spravujú petrovskí poľovníci, včera večer bola dupkom plná. Okrem domácich poľovníkov na prezentáciu novej knihy organizátori pozvali aj svojich kolegov z okolitých spolkov a zo zahraničia. Ako aj predstaviteľov politických a spoločenských štruktúr z domáceho prostredia.

Premiéra publikácie

dsc_8728_resize

Dr. Ján Varga

Prezentácia knihy začala sviatočnou ódou venovanou poľovníctvu a večierok zaujímavým spôsobom moderovala Marica Kišgeciová.

Aby prezentácia knihy bola čo obsiahlejšia, prihovárali sa aj podpredseda a hospodár petrovského loveckého spolku Dr. Ján Varga, v mene vydavateľa Katarína Melegová-Melichová, tiež i recenzent knihy prof. Dr. Zoran Ristić.

Zmienil sa aj o dvoch doktoroch vied a jednom inžinierovi lesníctva, ktorý majú pôvod práve v Báčskom Petrovci. Sú to Ján Brna (1929 – 2002), Samuel Danko (1925 – 2000) a Miroslav Majera (1931 – 1993), všetci uderili pečať juhoslovanskému poľovníctvu a boli prvými doktormi vied z tejto oblasti.

dsc_8741_resize

Dr. Ján Kišgeci

Dr. Ján Kišgeci je aj jubilantom – v septembri 2016 oslávil svoje 75 narodeniny O jej 15 kapitolách a o tom ako kniha vznikala sa zmienil aj samotný autor. Zároveň na projektore názorne prezentoval najzaujímavejšie materiály a fotografie, ktoré sú obsiahnuté v 234 stranovej knihe. Avizoval aj vydanie elektronickej podoby tejto knihy o poľovníctve v Petrovci.

Záverom sa o archívnych materiáloch v Archíve Vojvodiny týkajúceho sa petrovského prostredia s prítomnými o svojich poznatkoch rozdelil Stevan Petrović. Predtým ako sa stoloval lovecký guláš z diviny aj knihu, aj lovcov, aj pokrm požehnal biskup SEAVC Samuel Vrbovský.

Kniha prof. Dr. Jána Kišgeciho Lovstvo Bačkog Petrovca u tri veka je napísaná v srbčine, s krátkym resumé v slovenčine.

Základné črty o poľovníctve v Báčskom Petrovci

Černákova skupina – medzivojnové obdobie

Černákova skupina – medzivojnové obdobie

Na základe prieskumu začiatky organizovaného lovectva v Petrovci siahajú po rok 1874, keď Obecné predstavenstvo vypísalo súbeh na prenájom petrovského chotára na poľovanie.

Spolok je údajne založený roku 1923, odkedy datuje aj prvý zoznam poľovníkov.

Roku 1934 sa uskutočnilo výročné zhromaždenie za účasti 19 členov, kedy sa predsedom stal Martin Dudáš.

Počet členov spolku v rokoch 1934 – 1941 bol do 25.

Po vojne sa počet členov obnoveného spolku pohyboval od 62 roku 1953 po 73 roku 1968, aby neskôr začal náhle stúpať, takže sa v 80-tych rokoch priblížil k číslici 150.

Strelecká súťaž v Lesíku na SNS 2015

Strelecká súťaž v Lesíku na SNS 2015

Dnes poľovnícky spolok Lesík má 91 členov, a súčasťou je Poľovníckeho združenia Petrovec, do ktorého ešte patria PS z Hložian, Maglića a Kulpína.

Spolok roku 1950 založil sekciu pre streľby na hlinené holuby a o rok vystaval i strelnicu.

Petrovskí lovci – strelci boli najlepšie umiestnení v Srbsku ako piaty (1959) ako i piaty v Juhoslávii (1977).

Lovecky dom v súčasnosti

Lovecky dom v súčasnosti

Roku 1975 strelnicu vybavili i novými automatickými stojmi a bola to jediná automatická strelnica v Juhoslávii v tej dobe. Lovecký Dom v Lesíku ako príbytok pre spolkový, zábavný a rekreačný život si lovci stavali od konca 80. rokov a dodnes ho stále prestavujú a modernizujú.

 

Je to rozsiahly dom s reštauráciou, ubytovaním, priestorom pre tanec a kultúrno-zábavné podnikania, hru detí, oddych, rekreáciu a strelnica.

Správcom lovu dlhé roky bol Ratko Pašić, predsedami spolku boli i Dr. Ján Seleštiansky, Jaroslav Čáni a v súčasnosti je ním Ján Triaška.

Podpredseda a hospodár spolku je Dr. Ján Varga, tajomník Milan Anušjak a pokladník Vlastislav Legíň.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs