Zasadali výborníci novosadského parlamentu

19.nov 2016

Zasadali výborníci novosadského parlamentu

Na včerajšom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad výborníci schválili likvidáciu verejných podnikov Ústav pre výstavbu mesta a Podnikateľský priestor.

dscf9631

Budova Zhromaždenia Mesta Nový Sad

Tieto verejné podniky sa v súlade so zákonom transformujú do dvoch mestských správ pre stavebné pozemky a investície, ako i pre majetok a majetkovo-právnické práce.

Najzaujímavejšia a súčasne i najnepríjemnejšia časť rozpravy nasledovala po tom, čo výborníci z radov DS povedali, že výborníci z radov SNS, ktorí pracovali v dvoch mestských podnikoch, ktoré sa likvidujú, dostali nové zamestnanie v iných verejných podnikoch. To preto, že by ako zamestnaní v nových mestských správach nemohli súčasne byť aj výborníkmi.

Okrem toho výborníci schválili správu o realizácii mestského rozpočtu od 1. januára do 30. septembra. Tiež rozhodnutie o vyhlásení Parku inštitútu v Sriemskej Kamenici za pamätník prírody.

 

O plánoch detailnej regulácie

Pozornosť vyvolali aj plány detailnej regulácie bytovej zóny v Petrovaradíne, priestoru na rodinné bývanie vo Veterniku a najmä blokov okolo Ulice Masarykovej v Novom Sade.

Totižto v Ulici Hilandárskej sa predvída zbúrať dom a „čardák“, ktorý sa tam nachádza a vybudovať na tom mieste viacposchodovú budovu. Opoziční výborníci poznamenali, že sa znovu vychádza v ústrety investorom a na úkor historického dedičstva. Podľa slov výborníkov z vládnucej strany tento „čardák“ nie je pod žiadnou ochranou.

Včera okrem spomenutého schválili šesťmesačnú správu investičných aktivít ŠPS Vojvodina, zmeny v plánoch podnikania niekoľkých mestských podnikov a ustanovizní a zlaďovanie štatútov podnikov a ustanovizní, ktorých zakladateľom je Mesto Nový Sad.

 

Návrhy opozície neschválili

Predtým než sa začalo rokovať podľa Rokovacieho programu opoziční výborníci navrhli, aby sa on rozšíril o niekoľko bodov. Navrhli medziiným, aby sa zmenilo rozhodnutie o kominárskych službách.

Tiež, aby sa formovali pracovné skupiny. Jedna na preskúmanie zodpovednosti za rúcanie kultúrno-historických pamiatok v Novom Sade. Druhá na prípravu plánu reorganizácie a racionalizácie verejných komunálnych podnikov.

Bol i návrh, aby mesto platilo dodatočné poplatky pre používanie auto cesty E-75 pre občanov Kovilja a Budisavy. Návrhy neboli schválené a teda ani zaradené do rokovacieho programu.

O všetkom sa prvýkrát rokovalo podľa nového Rokovacieho poriadku.      

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs