Podporili 10 študentov

21.nov 2016

Podporili 10 študentov

dsc_0857V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes podpísali zmluvy o finančnej podpore 10 študentov. Mesačne budú dostávať  štipendium v hodnote 5-tisíc dinárov.

Tohtoročnými štipendistami NRSNM sú: Marta Bančovová z Padiny, študentka nemeckého jazyka, Branislav Agarský z Kysáča, študent dizajnu svetla Akadémie umení, Michal Bartoš z Hložian, študent informatiky, Hana Kukučková z Hložian, študentka chémie, Lýdia Speváková z Báčskeho Petrovca, študentka teoretickej matematiky.

Štipendistkami národnostnej rady na tento akademický rok budú aj Saňa Žiaková z Jánošíka, študentka chémie, Iveta Makanová zo Silbaša, študentka slovenského jazyka a literatúry, Michaela Tárnociová z Pivnice, študentka matematiky, Nina Chalupová z Kovačice, študentka slovenského jazyka a literatúry a Lýdia Mučajiová z B. Petrovca, študentka práva.

 

Pre študentov zhruba 4 milióny dinárov

dsc_0847Predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová zdôraznila, že sa tohto roku o štipendium uchádzalo 26 študentov. „Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie NRSNM analyzovala všetky prihlášky. Rozhodli sa práve udeliť vám, lebo majú na zreteli odbory, ktoré považujeme za deficitné,“ povedala Tomanová-Makanová.

Pripomenula, že do roku 2008 podporovala študentov takým spôsobom, že jednorázovo poskytovala prostriedky. Od roku 2008 do dnes z rozpočtu NRSNM vyčlenili zhruba 4 milióny dinárov. Študentom popriala úspech počas študovania, ale takisto vyjadrila aj želanie, aby po ukončení fakulty zostali v našej krajine a „spolu prechádzali aj ružovými aj tŕnistými cestami“.

Samozrejme, študenti si pochvaľujú štipendium a ako zväčša povedali, tieto prostriedky im určite pomôžu pri platení bežných trov na fakultách.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs