V ústrety kampani 16 dní aktivizmu boja proti násiliu na ženách

22.nov 2016

V ústrety kampani 16 dní aktivizmu boja proti násiliu na ženách

Každoročne 25. novembra, keď sa zaznamenáva Medzinárodný deň boja proti násiliu na ženách, začína sa kampaň 16 dní aktivizmu boja proti násiliu na ženách. Kampaň sa končí 10. decembra – v Medzinárodný deň ľudských práv.

Zdroj: Pokrajinská vláda

Zdroj: Pokrajinská vláda

Týmto spôsobom sa symbolicky spájajú problémy násilia na ženách a ľudské práva. Tým sa vlastne chce poukázať na to, že je taký druh násilia porušovanie ľudských práv.

Ústav pre rodovú rovnosť a Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť spoločne vystupujú aj tohto roku. V nadchádzajúcom období budú prepájať súkromný, štátny a mimovládny sektor a to s cieľom rozšíriť kruh spoločenských aktérov, ktorí by poskytli väčšiu podporu ženám – obetiam násilia.

„Od 25. novembra do 5. decembra Ústav pre rodovú rovnosť v 7 obciach zrealizuje kampaň Násilie je ZLOčin – prihlás ho!,“ informovala dnes na konferencii pre novinárov Dijana Milovićová, riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť.

V rámci tejto kampane budú informovať ženy o spôsoboch ochrany pred násilím a ich cieľom je aj posilnenie lokálnych kapacít pre adekvátnejšie poskytovanie podpory ženám, ktoré trpia násilie. Prvá taká tribúna bude v Novom Sade 28. novembra, v Temeríne 28. novembra, vo Vrbasi 29. novembra, v Žablji 30. novembra. V Báči bude 1. decembra, v Báčskom Petrovci 2. decembra a v Báčskej Palanke 5. decembra.

 

Prečo potrebujeme zviditeľniť problém násilia?

Zdroj: Pixabay

Zdroj: Pixabay

V minulom roku v AP Vojvodine policajné správy zaznamenali 8133 žiadostí o intervencie v dôsledku násilia v rodine. Je to o 1035 viac než v roku 2014.

Od 1. januára 2016 do 31. júla 2016 v našej krajine je zavraždené 18 žien. V roku 2015 zavraždených bolo 35 žien. Každá tretia žena bola zavraždená nožom, a viac ako tretina zbraňou.

Celkovo 23 osoby zostali bez matky, z čoho sú viac ako polovica maloleté deti. Takmer 40 % z celkového počtu zavraždených žien v našej krajine v prvej polovici tohto roku o život prišlo počas obdobia odlúčenia od násilníka. Potvrdzuje to, že toto obdobie je najrizikovejším pre ženu, ktorá trpí násilie.

Keď ide o Vojvodinu každá druhá žena zažila určitý druh psychického násilia, zatiaľ čo 34 % trpeli fyzické násilie.

 

Prečo ženy zostávajú s násilníkom?

Najčastejším dôvodom sú existenčné problémy, presnejšie nedostatok vlastných prostriedkov. Svetlana Selakovićová, pomocníčka pokrajinského tajomníka pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť zdôrazňuje, že jedným z programov pokrajinskej vlády je aj program ekonomického posilnenia žien, ktoré trpeli násilie.

„Počas minulých rokov sme vypisovali súbehy, stimulovali zamestnávateľov, aby zamestnali ženy, ktoré trpeli násilie. Keď sme z centier pre sociálnu prácu dostali zelenú, že žena môže začať pracovať, zamestnávateľovi sme platili celkovú jej mzdu počas jedného roku. Robili sme to iba s jedným cieľom – aby bola dostatočné posilnená opustiť násilníka. Takisto, aby svojou prácou zabezpečila živobytie pre seba a svoju rodinu. S touto aktivitou budeme pokračovať aj v budúcom roku,“ zdôraznila Selakovićová.

Riaditeľka Ústavu pre rodovú rovnosť upozorňuje, že problémom sú stále ženy na dedine. „Ženy na dedine sa po pretrpenom násilí nemajú kam obrátiť o pomoc. Ona nevie komu má zavolať, možno nemá doma ani počítač a internet a nemôže si vyhľadať čísla SOS telefónov či bezpečných domov. Z tohto dôvodu v piatok 25. novembra začíname kampaň, do ktorej sme zapojili sedem obcí a mesto Nový Sad,“ povedala Milovićová.

Násilie je násilie, bezohľadu kto ho spácha. Avšak ak máme na mysli, že v minulom roku 1778 osôb odsúdili za násilie v rodine, z čoho 6 % boli ženy, všetkým nám je jasné prečo sa dôraz kladie na pojem násilie na ženách.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs