Básnický portrét Miroslava Bielika

23.nov 2016

Básnický portrét Miroslava Bielika

V miestnostiach Matice srbskej v Novom Sade včera predstavili opus súčasného slovenského básnika Miroslava Bielika.

Literárny večierok prebiehal v rámci Dní Matice slovenskej v Matici srbskej, ktorá oslavuje 190. výročie od založenia. Usporiadali ho v spolupráci so Združením spisovateľov Srbska.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Miroslav Bielik

Miroslav Bielik, spisovateľ, básnik, prozaik, bibliograf, editor, je predsedom Spolku slovenských spisovateľov a jeho dlhodobým odborným pôsobiskom bola Matica slovenská.

Na večierku sa prihovoril za rozvinutie spolupráce tak medzi dvoma maticami ako aj medzi Spolkom slovenských spisovateľov, Združením spisovateľov Srbska a Maticou srbskou. Zmienil sa i o najbližších zámeroch spolupráce spojených s generálnym projektom týkajúcim sa poézie venovanej Dunaju.

Ako povedal, na vlastnú tvorbu mu popri profesionálnom angažovaní zostávalo málo času. Predniesol dve vlastné básne, ktoré s pomocou básnika a prekladateľa Martina Prebudilu odzneli aj v srbskom jazyku.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zvítanie

Na večierku predseda Združenia spisovateľov Srbska, básnik Radomir Andrić hovoril o dobrej spolupráci so slovenskými spisovateľmi. Podľa jeho slov sa spolupráca neustále zveľaďuje na obojstranný prospech oboch literatúr, slovenskej a srbskej.

O tom, že sú kultúrne styky čoraz pevnejšie svedčia podpísané protokoly a dohody o spoločných projektoch. Ako R. Andrić povedal, je to aj vďaka M. Bielikovi, ktorý so srbskými spisovateľmi spolupracuje tvorivým spôsobom.

Básnik a prekladateľ Miroslav Demák hovoril o vplyve profesora Viliama Marčoka na formovanie M. Bielika. Tiež sa zmienil o jeho plodnej tvorbe prozaika a vzťahu k tunajšiemu prostrediu, Srbom a tunajším Slovákom.

V malom salóne Združenia spisovateľov Srbska v Belehrade: (zľava) Radomir Andrić a Miroslav Bielik (Foto: Milan Panić)

V malom salóne Združenia spisovateľov Srbska v Belehrade: (zľava) Radomir Andrić a Miroslav Bielik (Foto: Milan Panić)

Predseda Matice srbskej Dragan Stanić, ktorý tvorí pod menom Ivan Negrišorac, prezentoval dojmy z čítania poézie M. Bielika. Povedal, že sa Matica srbská, z príležitosti jubilea, rozhodla prezentovať slovenskú kultúru, Maticu slovenskú ako i M. Bielika. Všerajší večierok bol prvým segmentom v rade kultúrno-umeleckých programov, ktoré Matica srbská usporiada na počesť Matice slovenskej.

 

Literárne posedenia v Belehrade

Ako sme zistili zo slov Martina Prebudilu včera napoludnie v malom salóne Združenia spisovateľov Srbska v Belehrade bolo tiež literárne posedenie, v rámci ktorého predstavili knihu básní v slovenskom preklade známeho básnika Radomira Andrića.

Výber a preklad z jeho takmer 50-ročnej básnickej tvorby pod názvom Až na jednu vec do slovenčiny preložili Miroslav Demák a Martin Prebudila a v doslove sa o Andrićovej tvorbe zmieňuje Miroslav Bielik.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs