Vyše deväťdesiat zmlúv

10.nov 2015

Vyše deväťdesiat zmlúv

Branislav Bogaroški

Branislav Bogaroški

Za jednu z najdôležitejších investícií do pôdohospodárstva označil podpredseda pokrajinskej vlády Branislav Bogaroški rozpočtové prostriedky vkladané do rozvoja malých spracovateľských kapacít. Vlani šlo o sumu približne 35 miliónov dinárov, tohto roku o trojnásobne viac: celkovo 105 miliónov.

Pokrajinský tajomník pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo B. Bogaroški dnes  v ústrednej budove Univerzity v Novom Sade odovzdal zmluvy poľnohospodárom zaoberajúcim sa ovocinárstvom, zeleninárstvom, včelárstvom

Podpisovanie zmlúv

Podpisovanie zmlúv

Ako vyzdvihol, 91 zmlúv v celkovej hodnote päťdesiat miliónov dinárov majiteľom registrovaných poľnohospodárských gazdovstiev príde veľmi vhod tak na zveľadenie doterajšej činnosti, ako aj na zabezpečenie širšieho osohu z nej.

Veľa úverov - veľký záujem

Veľa úverov – veľký záujem

Prislušný pokrajinský sekretariát doteraz rozdelil okolo 2,2 miliardy dinárov na rôzne poľnohospodárske odvetvia, čo je približne osemnásť miliónov eur. Na skutočné potreby málo, na to, aké sú skromné časy, azda reálne a možné. Podstatné je nenechať poľnohospodárov na návetrí osudu a počasia osamotených.

                                           Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs