Výstava Divadelný vlak do Prahy

17.apr 2013

PhDr. Jaromír Linda so študentkami slavistiky

ČESKÁ BESEDA V BELEHRADE

– Belehradskí Česi ešte v roku 1869 založili spolok Česká beseda, ktorý v roku 1885 bol transformovaný do českého zábavného spolku Lumir. Českí aktivisti žijúci v Belehrade ešte v roku 1883 zahrali prvé divadelné predstavenie. Bolo to v Bajlovinevom pivovare Václava Jůzu. Sú údaje, že to bolo zároveň aj prvé ochotnícke divadlo v hlavnom meste Srbska, – povedal PhDr. Jaromír Linda, docent českého jazyka na Filologickej fakulte v Belehrade, na otvorení výstavy Divadelný vlak do Prahy v pondelok 15. apríla v Pedagogickom múzeu v Belehrade.

Profesor Jaromír Linda, ktorý je prakticky aj autorom tejto znamenitej historickej výstavy, podotkol, že mnohé doklady zozbierané z viacero miest – z Belej Crkvy, Prahy a Belehradu (Mestské múzeum Belehrad a Historický archív mesta Belehrad) prvýkrát uzreli svetlo sveta. Okrem toho, že skenoval kópie plagátov, pozvánok, fotografií a archívnych dokladov, urobil výber kníh a slovníkov tlačených v tej dobe, J. Linda spravil aj zoznam hercov českého ochotníckeho divadla v Belehrade v období rokov 1883 – 1914, čiže do obdobia, ktoré výstavou boli tematicky spracované. Zvláštnym pokladom bádateľskej práce v oblasti českého divadelníctva v hlavnom meste Srbska je kniha – katalóg výstavy Divadelný vlak do Prahy, ktorú autorizoval Jaromír Linda.

O tejto výstave sa kladne zmienili: Nemanja Antonić, riaditeľ Pedagogického múzea, Jiři Kyrian, zástupca veľvyslankyne Českej republiky v Belehrade, Štefan Klepaček, predseda Národnostnej rady českej národnostnej menšiny v Srbsku, a Vuk Petrović, predseda Českej besedy v Belehrade. Spevokol slavistiky na Filologickej fakulte v Belehrade zaspieval viac hymnických a ľudových piesní. Početné publikum zvlášť zaujali piesne: Tomášikova Hej, Slovane, Komenského Soudce všeho světa a husitský chorál Ktož sú boží bojovníci.

K. Verešová


  

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs