Výstavba a rekonštrukcia objektov v Podunajsku

7.feb 2013

Đorđe Radinović, predseda Obce Stará Pazova, Nedeljko Kovačević, riaditeľ Direkcie pre výstavbu obce, a Milan Beara, predseda Rady Miestneho spoločenstva Nové Bánovce, v utorok 29. januára navštívili stavenisko novej škôlky v Nových Bánovciach. Ako povedali čelní ľudia Staropazovskej obce, táto investícia má byť dokončená do konca apríla bežného roka. Kapacita novej montážnej škôlky rozlohy 800 štvorcových metrov je 160 detí. Podľa slov predsedu obce táto škôlka bude patriť medzi najmodernejšie objekty tohto druhu v Srbsku a bude pomenovaná podľa Gorana Savića, pilóta, ktorý pred niekoľkými mesiacmi obetoval svoj život chrániac životy ľudí v civilných objektoch v Novej Pazove. Túto kapitálnu investíciu v hodnote 50 miliónov dinárov má na starosti Direkcia pre výstavbu Obce Stará Pazova.

Práce v starobánovskej ambulancii pokračujú

Počas návštevy Podunajska predseda obce a riaditeľ direkcie pobudli aj v Starých Bánovciach, kde sa na tvári miesta presvedčili, ako prebiehajú práce na úprave tamojšej ambulancie –  lekárne, pediatrie a gynekológie. Investorom je direkcia a práce, ktorých hodnota je vyčíslená v sume 10 miliónov dinárov, majú dokončiť do začiatku marca bežného roka. Predstavitelia lokálnej samoprávy boli spokojní aj s priebehom prác na rekonštrukcii ambulancie v Belegiši. Ako uviedol riaditeľ direkcie Kovačević, ide o investíciu v hodnote 8 miliónov dinárov.

– Okrem rekonštrukcie ambulancie v tejto osade prebieha aj ďalší  významný projekt sanácie a výstavby úšustu k Dunaju, ktorý bol vo veľmi zlom stave, keďže na jeho čistení a sanácii sa roky nič nepodnikalo. V pláne je i výstavba dráhy pre peších a cyklistov, ktorá má byť osvetlená a ktorá spolu s úšustom a inými objektmi v osade prispeje k rozvoju turistiky v tejto časti Staropazovskej obce, – povedal predseda obce Radinović a dodal, že obec má 25 kilometrov nábrežia Dunaja a vlastní okolo 330 hektárov pôdy, ktorá je veľmi lákavá najmä pre zahraničných investorov na výstavbu turisticko-rekreačných stredísk.

V Belegiši pred Loveckým domom Fazan nedávno upravili plató rozlohy 700 štvorcových metrov ako súčasť projektu sanácie a výstavby ústredného úšustu k Dunaju. Pri tamojšej Základnej škole Very Miščevićovej vďaka obci a direkcii zariadili športové a detské ihrisko.

Dlhoročným problémom občanov Belegiša bol nedostatok domu smútku na cintoríne. Prvú fázu výstavby tohto objektu už realizovali a s príchodom krajších dní práce na výstavbe domu smútku v Belegiši majú pokračovať. Celková hodnota investície, s výstavbou parkoviska a príjazdovej cesty k domu smútku, je okolo 5 miliónov dinárov. Objekt je inak rovnaký ako i Dom smútku v Surduku, ktorý už je v prevádzke. Zostalo ešte len vystavať dom smútku v Krnješevciach, aby už ani v jednej osade Staropazovskej obce pohrebné sprievody nechodili ulicami.

Záverom obchôdzky kapitálnych investícií v Podunajsku Nedeljko Kovačević vyhlásil, že prvoradým cieľom je prispieť k zlepšeniu kvality života občanov, čiže vkladať do objektov všeobecného významu, ako sú škôlky, ambulancie, domy smútkov, športové ihriská….

A.   Lešťanová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs