Výtvarný tábor v Kysáči

8.sep 2018

Výtvarný tábor v Kysáči

Dnes v Kysáči prebieha výtvarný tábor. Nesie sa v znamení 245. výročia príchodu Slovákov do Kysáča, ale aj 5. výročia založenia Výtvarného krúžku Michala Geržu, ktorého členovia tábor organizujú.

Do Kysáča z tej príležitosti pricestovali maliari Anna Babiaková a Ján Vrbovský z Kulpína ako i Samuel Legíň z Báčskeho Petrovca. Pravdaže, na tábore obrazy maľujú aj domáci výtvarníci Ondrej Marčok, Zuzana Madacká, Anna Račková a Mila Páliková, ako i Vlasta Verelebiová z Temerína, ktorá je členkou kysáčskeho výtvarného krúžku. Členky domáceho krúžku Mária Sláviková, Mária Páliková ako i vedúca Zuzana Ferková tentoraz mali na starosti organizačné záležitosti.

Ako hovorí Zuzana Ferková, je toto tretí tábor, ktorý organizujú. Pozvali si naň aj umelcov z Padiny, ale tí mali iné záležitosti. Ináč kysáčske maliarky ochotníčky sa každý rok zúčastňujú na piatich výtvarných táboroch v Petrovci, Novom Sade, Kulpíne, Padine a chodievajú aj do Srbska.

Krúžok založili pred piatimi rokmi

Zo slov spolubesedníčky sa dozvedáme, že pred piatimi rokmi ich krúžok založili v rámci kysáčskej organizácie invalidov práce. Mali vtedy 16 členov. Hneď zorganizovali prvý výtvarný tábor, na ktorom maľoval i Michal Gerža, ktorý však onedlho umrel, nuž si krúžok pomenovali podľa jeho mena.

„Sme mladý krúžok, ale veľmi aktívny. Svedčia o tom početné zorganizované výstavy, ale aj iné aktivity. Pravidelne sa zapájame do takmer každého podujatia, ktoré sa v Kysáči organizuje. Pripravíme výstavu, alebo hosťom, ktorí prichádzajú do našej dediny, už či z našej krajiny alebo zo zahraničia, sprístupníme výstavu v našich miestnostiach. Toho času máme 10 až 12 členov. Našu prácu sledujú aj v okolitých prostrediach, kde nás pozývajú vystavovať na spoločné výstavy ba dokonca i samostatné“ – hovorí Ferková.

Zisťujeme tiež, že dnešný tábor vyfinancovali z prostriedkov získaných z projektu a to vďaka spolupráci s Občianskym združením Vrana. Ján Pálik, ktorý je v čele tohto združenia, im píše projekty a tentoraz dostali 50 tisíc dinárov. Každému umelcovi poskytli plátno, farby, paletu a štetôčku. Samozrejme postarali sa i o spoločné raňajky po príchode výtvarníkov, občerstvenie a obed po zakončení tábora.

Počas maľovania výtvarníkov navštívili členovia Folklórnej skupiny Slatina zo Zvolenskej Slatiny, Slovenská republika. Spoločne s maliarmi si aj zaspievali.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs