Vzácne stretnutia

14.aug 2013

33olgaf_jpgJEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: RNDr. OLGA FEJDIOVÁ, CSc., SPOLOK SLOVÁKOV Z  JUHOSLÁVIE, BRATISLAVA

– Čo vám znamenajú Slovenské národné slávnosti (SNS), na ktoré pravidelne chodíte?

– V prvom rade sú pre mňa príležitosťou prísť do môjho rodného mestečka. Okrem toho, to, čo je veľmi hodnotné a vzácne na Slávnostiach, sú stretnutia s ľuďmi, so Slovákmi z Dolnej zeme. Samozrejme, i programy, ústredné a všetky sprievodné, akými sú výstavy, divadlá či čokoľvek iné. Vlastne takto vám poviem: vlani som veľmi rozmýšľala, či pôjdem na SNS, lebo som mala zdravotné problémy. Ale som prišla. Aj  som si vtedy povedala: viac už tak rozmýšľať nebudem, pokiaľ môžem, na Slávnostiach budem. Mňa to tak obohatí duchovne, a potom aj zdravotne. Do Petrovca chodím od prvých obnovených slávností v roku 1992: najprv sme prichádzali so Spolkom Slovákov z Juhoslávie, zorganizovali sme si autobusy, kým nebola táto dnešná preprava, ktorá riadne funguje. Od tých čias som začiatkom augusta tu v Petrovci stále. A dúfam, že sa mi to podarí naozaj stále, až, až…

                                                                                  Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs