Z NOVEMBROVÉHO ZASADNUTIA ZO KOVAČICA: Rozpočet zmenšený o 37 milionov dinárov

30.nov 2018

Z NOVEMBROVÉHO ZASADNUTIA ZO KOVAČICA: Rozpočet zmenšený o 37 milionov dinárov

Vo veľkej sieni Obce Kovačica včera odznelo 21. zasadnutie Zhromaždenia obce, na ktorom výborníci rokovali o 32 bodoch rokovacieho programu.

Najčulejšiu diskúsiu výborníci viedli okolo rozpočtu (tretí doplnkový rozpočet). Na snímke je Alžbeta Marková, náčelníčka pre financie, ktorá ozrejmila návrh tohto uznesenia

Po schválení zápisnice z uplynulého rokovania ZO, 33 prítomných výborníkov najviac diskutovali o rozpočte Obce Kovačica za aktuálny rok (tretí doplnkový rozpočet), ktorého návrh ozrejmila Alžbeta Marková, vedúca oddelenia pre financie, rozpočet a lokálnu daňovú administáciu Obce Kovačica. Vzhľadom na predchádzajúci rozpočet, celkové rozpočtové výdavky na jednotlivé účely sú zmenšené za niečo viac ako 37 miliónov dinárov.

V ďalších bodoch za necelé dve hodiny schválili aj ďalšie body rokovacieho programu, medzi ktorými bol i návrh o výmenách a doplnkoch uznesenia o zadĺžení obce kvôli vkladaniu do kapitálnych investícií v 2018 roku, tiež rozhodnutie o zriadení návrhu Štatútu Obce Kovačica, uznesenie o určovaní vyškolených právnických osôb pre ochranu a záchranu na území OK ako i uznesenie o výmene rozhodnutia o formovaní jednotiek civílnej ochrany všeobecného účelu na území Obce Kovačica. Výborníci zelenú dali aj návrhu Konsolidovanej správy o plnení rozpočtu OK za obdobie január – september 2018, ako i Správe o vykonanej likvidácii  Direkcie pre výstavbu OK. Výborníci posúdili a schválili Správu o práci a finančnú správu Domu kultúry v Idvore, Debeľači, Padine, Sámoši, Crepaji, Kovačici a Uzdine, a Turistickej organizácie obce Kovačica za 2017 rok. Schválené su správy o práci Strediska pre sociálnu prácu Kovačica, Galérie insitného ummenia, Obecnej knižnice, PU Kolibrík ako i kovačických Verejných podnikov Naš stan, Relax a RTV Obce Kovačica. Zelenú dostala aj správa o práci a finančná správa vo VKP Rad v Crepaji, Padina v Padine, Samoš v Samoši, Elán v Kovačici, Banát v Uzdine, Idvor v Idvore a 4.október v Debeľači.

Rozhodnutím ZO Kovačica sa  Dr. Med. Predrag Vinković z Pančeva stal riaditeľom Domu zdravia v Kovačici, a z radu rodičov do Školského výboru Základnej školy maršala Tita v Padine zvolili Vlastu Bačúrovú a Zuzanu Kováčovú. Rozhodnutím lokálneho parlamentu Štáb pre mimoriadne situácie na území Obce Kovačica tvoria: Milan Garašević, Jaroslav Hrubík, Jano Tomáš, Robert Mitevski, Blažo Stojanovski, Zlatko Sianta, Laslo Lover, Dušanka Petráková, Vladimír Mađarev, Dr. Đura Livijus a Vlatko Kuraj.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs