V KOVAČICKEJ OBRAZÁRNI: Obrazy Tamary Šipickej

2.dec 2018

V KOVAČICKEJ OBRAZÁRNI: Obrazy Tamary Šipickej

Katalóg

Vo výstavných priestoroch na podkroví Galérie insitného umenia včera slávnostne sprístupnili prvú samostatnú výstavu obrazov a kresieb mladej kovačickej maliarky Tamary Šipickej.

Spolu 32 umeleckých prác, z toho 16 olejomalieb, 10 grafík a 6 kresieb pripútalo pozornosť milovníkov výtvarného umenia v GIU, ktorým sa okrem Anny Žolnajovej-Barcovej, riaditeľky GIU, príležitostnými slovami o tvorbe mladej maliarky prihovoril Pavel Jonáš, všestranný kovačický kultúrny dejateľ.

„Retrospektívna výstava výkresov, linorezov, rytín, akvatinty, oleja a akrylu, a kombinovaných techník, predstavuje dlhodobý, tvorivý opus prác, ktorý sa rozvíjal od jej prvých dní výtvarnej školy až do dnes“- o. i. poznamenal Ivan Đurović, kolega mladej výtvarníčky.

Predtým, než vyhlásili výstavu otvorenou, hostiteľom, prítomným hosťom a všetkým prítomným sa prihovorila aj samotná autorka výstavy Tamara Šipická. K slávnostnému ovzdušiu prispeli členovia zmiešaného speváckeho zboru Gymnázia Mihajla Pupina za hudobného vedenia Pavla Litavského, žiaka záverečného ročníka GMP a mladého hudobníka.

 

Výstavu, ktorá bude sprístupnená verejnosti do 31. decembra t. r., sprevádza reprezentačný a vkusne spracovaný katalóg autora GIU.

 

  

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs