Z Pavlovsko-hromničnej zábavy v Kovačici

4.feb 2018

Z Pavlovsko-hromničnej zábavy v Kovačici

Včera v Kovačici usporiadali 16. ročník spoločensko-zábavného podujatia, ktoré bolo už tradične venované oslave menín Pavla a Márie.

Tanečné pódium bolo voľné iba počas chutnej večere

Na tradičnú matičnú zábavu, ktorej zámerom bola prezentácia tradičnej slovenskej hudby, piesní a tancov, tradičného ľudového kroja, domácej kuchyne a pod., prišli milovníci dobrej zábavy nielen z domáceho prostredia, ale aj predstavitelia MOMS zo susednej Padiny, Aradáču, Hajdušice, Jánošíka, Vojlovice a delegácia včelárov zo Slovenska.

Pekné darčeky v tombole prilákali pozornosť účastníkov podujatia

Príležitostný program

Po tom, čo predsedníčka Miestneho odboru Matice slovenskej v Kovačici Mária Kováčová pozdravila hostí a všetci spoločne zaspievali matičnú hymnu Po nábreží koník beží, uskutočnil sa krátky príležitostný program, v ktorom členovia zmiešaného speváckeho zboru penzistov Viva La Musica, pod taktovkou Alžbety Hriešikovej, predniesli zmes príležitostných piesní.

Neskoršie sa tanečné pódium zaplnilo tanečníkmi, ktorým na dobrú náladu hral kovačický hudobník Miroslav Svetlík. Počas zábavy účastníci si zvolili najšikovnejší tanečný pár, ktorým sa stali Mária Gajićová z Padiny a Michal Marko z Vojlovice. Titul najsympatickejšej krajšej polovičky na zábave pripadol Márii Hriešikovej z Kovačice. Najsympatickejším Pavlom sa stal Kovačičan Pavel Chalupa. Osobitná komisia na zábave udelila aj peknú odmenu Márii Zlochovej, ktorá mala na sebe oblečený tradičný kovačický kroj.

Organizátor podujatia, kovačický MOMS, bol i tento krát štedrý a za pomoci početných sponzorov prichystal bohatú tombolu pre účastníkov Pavlovsko-hromničnej zábavy, ktorí na zábave zotrvali až do neskorej nočnej  hodiny.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs