Z roka na rok väčší záujem

14.mar 2013

Najmladších padinských čitateľov je na tomto večierku stále viac

Úspešná prezentácia slovenských kníh v rámci podujatia Zima s knihou v organizácii SVC vo štvrtok 7. marca prebiehala i v ZŠ maršala Tita v Padine. V mene spoluorganizátorov podujatia – oddelenia obecnej knižnice v Padine a ZŠ maršala Tita – hostí privítal riaditeľ školy Ladislav Petrovič. Večierok moderoval profesor Ondrej Kotváš. Riaditeľ SVC Vladimír Valentík predstavil všetky publikácie z vlaňajšej produkcie a zmienil sa i o plánoch v bežnom roku. Spisovateľ a redaktor knižných vydaní Víťazoslav Hronec viac hovoril o význame autorských výtlačkov a o vydaniach v minulom roku. Aj táto akcia Zima s knihou v padinskej knižnici bola nielen príležitosťou na zoznámenie sa s najnovšou knižnou produkciou SVC, ale aj na kúpenie týchto kníh. Vlastnou literárnou tvorbou a úryvkami z diel známych slovenských spisovateľov sa návštevníkom prihovorili žiaci padinskej školy: Mário Šimák, Pavel Valenta, Kristína Radovićová, Ján Babuchna, Ľudmila Petrášová a Tijana Hlavčová a vystúpili aj mladé hudobníčky Kristína Radovićová a Marína Halajová.

Organizáciu podujatia mali na starosti usilovné knihovníčky oddelenia obecnej knižnice v Padine Eva Taubertová a Zdenka Obšustová, ktorým sa tohto roku podarilo na podujatie prilákať ešte väčší počet milovníkov krásneho slova a literatúry, ako to bolo v minulých rokoch.

A. Ch.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs