Oblastná prehliadka recitátorov

14.mar 2013

Po obecnej prehliadke recitátorov, ktorá bola v stredu 6. marca v staropazovskej divadelnej sieni, v dňoch víkendu tu prebiehala aj oblastná prehliadka recitátorov pod názvom Básnik môjho rodu. Oblastnú prehliadku otvorila Libuška Lakatošová, náčelníčka Oddelenia pre šport, mládež a kultúru Obce Stará Pazova a recitátorov pozdravil i Vladimir Ris, tajomník Zväzu ochotníkov Vojvodiny. Prednes recitátorov sledovala porota v zložení: Miodrag Petrović, herec SND z Nového Sadu, a Milina Florianová, šéfredaktorka Slovenskej redakcie Novosadského rozhlasu. V sobotu 9. marca vystúpilo 64 recitátorov – 31 v mladšej a 33 v strednej vekovej skupine. Z mladšej vekovej skupiny do pokrajinskej súťaže, ktorá bude v druhej polovici apríla v Sečnji, postúpilo 10 recitátorov a medzi nimi aj Mia Verešová zo Starej Pazovy a Andrea Petrusová z Erdevíka. Zo strednej vekovej skupiny do ďalšieho súťaženia v prednese krásneho slova postúpilo 12 recitátorov a medzi nimi aj Ema Kočišová a Jana Rumanová zo Starej Pazovy a Emília Jana Pálešová z Erdevíka. V nedeľu 10. marca na oblastnej prehliadke v Starej Pazove vystúpilo 33 recitátorov staršej vekovej skupiny, do pokrajinskej prehliadky postúpilo 12 a medzi nimi i Miloš Simonović zo Starej Pazovy.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs