Ďalšie putovanie slovenských vojvodinských kníh

14.mar 2013

Miestny odbor Matice slovenskej Nový Sad usporiadal svoje ďalšie tradičné mesačné podujatie. Do marcového stretnutia matičiari si zaradili akciu Zima s knihou a hosťami večierka boli predstavitelia Slovenského vydavateľského centra (SVC) a spisovateľ Ján Salčák.

Vždy populárny Báči Pišta ze sálaša v prednese Rastislava Zorňana

O minuloročnej knižnej produkcii SVC, edíciách a plánoch na tento rok  hovorili Vladimír Valentík a Víťazoslav Hronec. Napriek hospodársky nepriaznivým podmienkam a vďaka podpore Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie, Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a ich vlastným prostriedkom, produkcia SVC bola podľa V. Valentíka jemne nadštandardná.

Na večierku bola osobitne predstavená kniha To čo sa vo mne o mňa chvie autora Jána Salčáka. Hronec ju pomenoval vyslovene postmodernou knihou, ktorá vznikla autorovým výberom jednotlivých veršov iných básnikov. Salčák ich zaradil do takých pozícií, že z toho materiálu urobil svoje vlastné verše. Opravdivú mozaiku veršov, ktorá vzbudí city u každého čitateľa. Dobrý znalec slovenskej vojvodinskej poézie v tejto poéme ľahko rozozná verše Michala Babinku, Víťazoslava Hronca, Jána Labátha, Ladislava Čániho… Verše z tohto majstrovsky skĺbeného diela mali možnosť vypočuť si aj prítomní, a to vďaka precítenému čítaniu samého autora, pokým dramatickú tvorbu Jána Salčáka priblížil Rastislav Zorňan.

Keď ide o tohtoročné plány SVC, v edícii Mosty plánujú vydať knihu veršov rumunskej vojvodinskej poetky Ileany Ursu, v srbčine dve drámy o Franzovi Kafkovi autora Milana Richtera a prózy Etely Farkašovej. Pre edíciu Korene je naplánované niekoľko rozsiahlejších kníh – 3. zväzok Tragédia Tatry, v rámci súborného diela Jána Čajaka knihu Rodina Rovesných a niekoľko kníh Jána Ormisa. Do svojho plánu zaradili aj vydanie srbsko-slovenského a slovensko-srbského slovníka informatických termínov autora Emila Horáka.

J. Pániková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs