Za novinárom, publicistom a matičiarom Jaroslavom Feldym

8.máj 2016

Za novinárom, publicistom a matičiarom Jaroslavom Feldym

Rádio-televízia Vojvodiny priniesla dnes smutnú správu: záchranári Horskej záchranárskej služby Srbska napoludnie našli v okolí Sriemskej Kamenice na Frušskej Hore telesné pozostatky šesťdesiatsedemročného J.F., ktorý bol nezvestný od utorka 19. apríla t.r.

Mnohým z radov vojvodinských Slovákov, zvlášť novinárom a matičiarom, sa, žiaľ, potvrdilo hrozné tušenie: zahynul novinár, publicista a nadšený matičiar Jaroslav Feldy.

Feldy-obJaroslav Feldy sa narodil 27. augusta 1949 v Erdevíku, kde aj skončil základnú školu. Strednú poľnohospodársku školu absolvoval v Bjeljine a Poľnohospodársku fakultu na novosadskej univerzite. Pracoval ako poľnohospodársky inžinier na Irmove v Kysáči a od roku 1979 až po odchod do dôchodku bol zamestnancom Slovenskej redakcie Rádia Nový Sad.

Bol aktívnym členom v Slovenskom kultúrnom centra Pavla Jozefa Šafárika, v cirkevnom zbore Slovenskej a. v. cirkvi v Novom Sade bol presbyterom a zároveň bol podpredsedom novosadského MOMS-u.

Počas svojej novinárskej kariéry získal aj niektoré ocenenia a po odchode do dôchodku publikoval knihu Život píše poviedky a najnovšie aj román Keď v živote nekvitli ruže – ranená mladosť v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlasu ľudu.

Pohreb bude v utorok 10. mája t.r. na evanjelickom cintoríne v Kysáči.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs