Za tímovú prácu nového vedenia

18.apr 2013

Z volebného zhromaždenia poľnohospodárov Kulpína

Poľnohospodári Kulpína si združenie založili v roku 2006. Na zakladajúcom zhromaždení zvolili výkonný výbor a predsedom sa stal Ján Trpinský. V sobotu 6. apríla sa zo tridsať členov stretlo v kaviarni Dane na volebnom zhromaždení.

Doterajší predseda Ján Trpinský chronologicky napočítal aktivity združenia: v rokoch 2007 – 2008 organizovali prednášky pre svojich členov, v roku 2009 zeleninári boli na edukačnom výlete v Apatíne a v Subotici, každoročne na jar usporiadali rovnanie poľných ciest, kým v zime sa zasa zapájali do akcií čistenia ciest po dedine v organizácii obecného komunálneho podniku. Združenie poľnohospodárov podporuje aj rôzne podujatia, ako Predslávnosťové dni, keď organizovali výstavy traktorov a poľnohospodárskej techniky či podujatie Svadba v Kulpíne a iné. Združenie poľnohospodárov dostáva finančnú podporu hlavne od obce. Ján Trpinský poznamenal, že sa práca združenia obmedzila na aktivitu niekoľkých ľudí, a preto navrhol, aby do vedenia zvolili skupinu poľnohospodárov, ktorí budú pracovať ako súdržný a aktívny tím, ktorý rozšíri prácu združenia. Na zasadnutí tiež pripomenuli, že je potrebné popracovať na tom, aby združenie dostalo svoje miestnosti, čo by iste prispelo k aktívnejšej práci.

Z volebného zhromaždenia poľnohospodárov Kulpína

Poľnohospodári na zhromaždení do Výkonného výboru zvolili sedem členov; sú to: Michal Čeman, Andrej Šimo, Daniel Šúšerský, Milan Popovicki, Saša Čapeľa, Srđan Radosavljev a Štefan Širka. Dozornú radu tvoria Miroslav Zorňan, Ján Seleštiansky a Miroslav Stupavský.

Po volebnej časti schôdze sa uskutočnilo zasadnutie novozvoleného výboru, na ktorom za predsedu združenia zvolili Milana Popovického. Podpredsedom sa stal Saša Čapeľa, tajomníkom Srđan Radosavljev a pokladníkom Daniel Šúšerský.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs