Túžba po čistej vode a zelenej tráve

18.apr 2013

Žijeme v období, keď pôvodné „dary z neba“ prestávajú byť samozrejmosťou. Priezračný vzduch, liečivé slnečné lúče, čisté rieky a jazerá sa pomaly, ale iste menia na svoj opak a nadobúdajú vlastnosti pre človeka nebezpečných živlov. Preto sa okrem ekonomického, kultúrneho a každého iného rozvoja štátov a spoločností čoraz nástojčivejšie začína dávať dôraz aj na rozvoj ekologický, ktorý zahrnuje ochranu a zveľadenie životného prostredia v najširšom zmysle slova.

Problémov je všade veľa, u nás takisto. Tu je zvlášť vypuklý problém odpadu: kým v Slovinsku existuje jedna depónia a všetko ostatné sa recykluje, u nás existuje 180 legálnych a okolo 3 000 divokých skládok a triedenie odpadov je na nízkej úrovni. Štatistika ďalej hovorí, že ročne vyrobíme 10-tisíc ton nákazlivého odpadu, 300-tisíc ton odpadu živočíšneho pôvodu, k tomu neznáme množstvo elektronického odpadu, s ktorým si nevieme poradiť. Na riešenie týchto problémov sa nestačí len deklaratívne rozhodnúť, ale je potrebné do toho aj investovať, a preto mnohé z tunajších problémov zostávajú neriešené. Z druhej strany je tá dobrá skutočnosť, že máme niekoľko naozaj aktívnych ekologických združení, ktoré by časom mohli prispieť k zmenšeniu nevítaných následkov modernej doby v oblasti znečisťovania životného prostredia.

Ku Dňu planéty Zeme tentoraz sa na stranách Našej témy pokúsime ozrejmiť nielen problémy, ale aj snahy o ich riešenie.  

A. La.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs