Za Vierou Boldockou (1947 – 2015)

5.dec 2015

Za Vierou Boldockou (1947 – 2015)

VieraBoldocka_rip

Dnes večer sa Petrovcom rozšíril chýr, že po dlhšej a zákernej chorobe tento svet tíško opustila bývalá riaditeľka Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci.

Viera Boldocká do tohto roku bola jedinou ženou – riaditeľkou v dejinách gymnázia. Narodila sa v Báčskom Petrovci 27. januára 1947. Základnú školu a gymnázium zakončila v Petrovci. Štúdium na Filozofickej fakulte (skupina chémia), zakončila v Novom Sade v roku 1969 a už v nasledovnom roku sa zamestnala na gymnáziu.

Na poste riaditeľky petrovského gymnázia pôsobila v rokoch 1983 – 1986 a neskoršie aj v rokoch 1990 – 2005 a pre školu vykonala mnoho.

Od 1. septembra 2005 profesorka a riaditeľka Viera Boldocká bola na dôchodku, žila v Petrovci a venovala sa práci v Asociácii slovenských pedagógov, v ktorej zastávala aj post predsedníčky.

Viere Boldockej sa dostalo rad uznaní za jej prácu v oblasti vzdelávania v výchovy, ako i za prínos rozvoju slovenského menšinového školstva vôbec. Medzi tieto ocenenia patria: Októbrová cena Obce Báčsky Petrovec, Plaketa prezidenta Slovenskej republiky, Medaila predsedu Matice slovenskej, najvyššie uznanie Ministerstva školstva Slovenskej republiky – Medaila Svätého Gorazda, ako i Cena Samuela Tešedíka.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs