IN MEMORIAM: prof. Dr. Janko Hodolič

6.dec 2015

IN MEMORIAM: prof. Dr. Janko Hodolič

Dr. J.HodolicDnes ráno vo veku 65 rokov zomrel univerzitný profesor Dr. Janko Hodolič. Bol riadnym profesorom Fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade, doctor honoris causa, prodekan pre vedu a medzinárodnú spoluprácu, vedúci Laboratória pre metrológiu, kvalitu, prípravky a environmentálne inžinierstvo Ústavu výrobného inžinierstva Fakulty technických vied Univerzity v Novom Sade.

Narodil sa 9. augusta 1950 v Pivnici. Strednú strojnícko-technickú a  Strojnícku fakultu zakončil v Novom Sade. Obhájením magisterskej práce na Fakulte technických vied získal titul magistra technických vied a neskoršie aj titul doktora technických vied. V roku 1989 získal hodnosť docent, v roku 1994 titul mimoriadneho a v roku 1997  titul riadneho profesora. Už v nasledujúcom roku ho zvolili na post prodekana pre vedu a medzinárodnú spoluprácu. V roku 2007 titul doctor honoris causa mu udelila Vedecká rada Technickej univerzity v Košiciach.

Česť jeho pamiatke!

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs