Začal sa zápis na vysoké školy

22.jún 2016

Začal sa zápis na vysoké školy

V Srbsku sa dnes začal zápis na vysoké školy a fakulty. Na siedmich srbských univerzitách budúcim študentom je k dispozícii 22 551 rozpočtových miest.

Rozpočtové kvóty pre štátne univerzity v podstate zostávajú rovnaké ako vlani, takže napríklad Univerzita v Novom Sade bude mať 5 260 rozpočtových študentov, zatiaľ čo Univerzita v Belehrade 9 461 študentov, ktorým štúdium bude hradené zo štátnej pokladnice, prináša Rádio-televízia Vojvodiny.

Prihlasovanie kandidátov sa začalo dnes a potrvá do 26. júna a prijímacie skúšky sa budú konať v dňoch 27. júna až 3. júla. Predbežné výsledky prijímačiek budú zverejnené do 4. júla, konečné do 10. júla, po čom bude nasledovať zápis vysokoškolských prvákov (do 14. júla).

Už roky najväčší záujem maturanti prejavujú o právnickú, elektrotechnickú, ekonomickú a zdravotnícku fakultu. Výška školného sa rôzni od fakulty do fakulty. Tak napríklad ročné školné na Ekonomickej fakulte sa pohybuje medzi 85-tisíc a 112-tisíc dinárov v závislosti od smeru,  na Elektrotechnickej je vo výške 108-tisíc, na Zdravotníckej fakulte okolo 126-tisíc a na Právnickej budúci študneti budú vyčleňovať 95-tisíc dinárov ročne.

Filozofická fakulta v Novom Sade (Foto: www.autonomija.info)

Filozofická fakulta v Novom Sade (Foto: www.autonomija.info)

Na Filozofickej fakulte v Novom Sade záujemcovia o štúdium slovenského jazyka majú k dispozícii 6 rozpočtových miest a 24 miest je vyhradené pre tých, ktorí si budú musieť samy financovať štúdium. Výška školného pre štúdium na Oddelení slovenského jazyka a literatúry Filozofickej fakulty v Novom Sade vynáša 65-tisíc dinárov.

Toto oddelenie ponúka aj  master akademické štúdiá a to 10 miest, z čoho 5 sa financuje zo štátneho rozpočtu. Školné pre master štúdium slovakistiky je 65-tisíc dinárov.

 Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs