Začali sa sprievodné podujatia Zlatej brány

22.jún 2019

Začali sa sprievodné podujatia Zlatej brány

V Kysáči včera na počesť 26. DFF Zlatá brána otvorili dve výstavy a bolo i bábkové predstavenia.

Najprv v Predškolskej ustanovizni Lienka otvorili výstavu výtvarných prác škôlkarov v spolupráci s členmi Umeleckého spolku Michala Geržu – Naše salaše.

Prítomných privítala vedúca vychovávateľka Sandra Petrovićová, ktorá neskrývala radosť z toho, že sa Zlatá brána začína akurát v škôlke otvorením výstavy, na ktorej predstavili detské výtvarné práce nielen na tému salašov, ale aj iných tém. Deti ich kreslili v priebehu celého školského roka v spolupráci s vychovávateľkami a svojimi výkresmi preukázali kreativitu, obrazotvornosť a umelecké nadanie.

Prítomným sa prihovoril i riaditeľ Kultúrneho centra Kysáč Pavel Surový, ktorý vyzdvihol dobrú spoluprácu tohto centra tak s predškolskou ustanovizňou ako i umeleckým spolkom, vďaka ktorým sa realizovala výstava, ale i výtvarný tábor v škôlke. Najmä deti aj počas vernisáže maľovali výkresy, v čom im pomáhala ich vychovávateľka a radili im a usmerňovali ich členky UM Michala Geržu.

Nasledoval primeraný program pozostávajúci so spevu, recitácií a tancov v predvedení škôlkarov.

Spoznaj svet filatelie a s filateliou spoznaj svet

Včerajšie sprievodné podujatia pokračovali v ZŠ Ľudovíta Štúra, kde otvorili výstavu poštových známok kysáčskych a petrovských mládežníkov a seniorov členov Spolku  filatelistov Báčsky Petrovec – Spoznaj svet filatelie a s filateliou spoznaj svet. Pod organizáciu tejto výstavy sa podpísal KUS Vladimíra Mičátka.

Úvodné slová k otvoreniu mal Michal Francisty, predseda spolku V. Mičátka. Ako povedal, ide o tretiu filatelistickú výstavu, ktorá sa realizovala najviac vďaka Ondrejovi Žabkovi, predsedovi filatelistickej sekcia KUS Vladimíra Mičátka. Na vernisáži sa prihovorila i mladučká členka filatelistickej sekcie v Kysáči Ksénia Kulíková a Mia Mešiová hrou na husliach tieto chvíle urobila slávnostnejšími.

V rámci spoločného exponátu sa na výstave predstavili K. Kulíková, Maja Marčoková, Nina Marčoková, Bojan Savičić, Tina Ďurovková, Emil Čeman a Aleksa Bagoňa a ako samostatný vystavovatelia Ema Turanová, Emil Čeman, Zuzana a Pavel Lomianskovci, Ondrej Ivičiak, Milan Vereš, Rastislav Spevák, Ondrej Zahorec a O. Žabka.

Tretím sprievodným podujatím, ktoré sa včera uskutočnilo na nádvorí ZŠ Ľudovíta Štúra, na zámku Zlatej brány bolo bábkové predstavenie Kaimovo dobrodružstvo v predvedení členov Divadielka Galéria z Nového Mesta nad Váhom, Slovenská republika. Réžia: Ivan Radošinský.

Samozrejme, že sa divadielku najviac potešili najmladší a pozorne sledovali dej rozprávky, ktorej hlavným hrdinom je Kaimo, malý chlapec, ktorý nepočúva svoju mamu a utečie do pralesa. Tu príde nato, že deti majú poslúchať svojich rodičov, a že neposlušnosť rodičov sa nevypláca, a je vždy skôr či neskôr potrestaná.

Dnes o 19.00 h v letnej sále Kultúrneho centra Kysáč otvoria výstavu Slovenské krásy, v organizácii KC Kysáč (Slovenská 22) a o 20.00 h na zámku Zlatej brány bude koncert detského folklórneho súboru zo Slovenskej republiky (DFS Poľana z Očovej)

V nedeľu 23. júna v ZŠ Ľudovíta Štúra (Železničná 3) o 16.00 bude otvorenie festivalu a galakoncert

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs