Začína sa zriaďovanie priekop v Kysáči

3.apr 2018

Začína sa zriaďovanie priekop v Kysáči

Dnes popoludní na konci Ulice Janka Jesenského v Kysáči uskladnili betónové skruže na odvádzanie povrchovej vody (tzv. hrdlá). Tým sa začali aktivity a práce na údržbe atmosférických priekop.

Takto toho času vyzerajú priekopy v Ulici Janka Jesenského

Ako občanov informovali z Rady miestneho spoločenstva priekopy sa budú robiť v uliciach Janka Jesenského a vojvodinskej ako i v častiach ulíc slovenskej a Ondreja Marčoka. Tiež v častiach ulíc 13. októbra a Benešovej (medzi ulicami J. Jesenského a Vojvodinskou).

Pred každým domom zrekonštruujú príjazdy tzv. mostíky, položia nové skruže a vrátia príjazd do prvotného stavu. Priekopy vykopú do požadovanej hĺbky a dolnú časť vybetónujú.

Práce financuje Mesto Nový Sad. Výdavky budú mať iba tí majitelia, čo chcú rozšíriť príjazdové dráhy (mostíky). Potrebné je zahlásiť to vykonávateľovi prác z tých dôvodov, že sa robí nivelácie terénu. V tom prípade majiteľ platí tie skruže (hrdlá), ktoré doteraz nemal a teda nie sú v plánovanom projekte.

Práce sa vykonajú najprv v Ulici Janka Jesenského od tzv. Vrbary po center a to oboma stranami ulice.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs