Základoškoláci od septembra ako fakultatívny predmet budú mať v ponuke aj menšinové jazyky

15.jún 2016

Základoškoláci od septembra ako fakultatívny predmet budú mať v ponuke aj menšinové jazyky

V uplynulých týždňoch sa v základných školách v Srbsku konalo anketovanie žiakov na tému voliteľných predmetov, medzi ktorými by od septembra mali byť aj menšinové predmety.

V niektorých školách anketové lístky so zoznamom voliteľných predmetov vyvolali zmätok, keďže na niektorých miestach sa menšinové jazyky nenašli v ponuke a inde rodičom nebolo jasné, či je záväzné rozhodnuť sa pre fakultatívne učenie sa jedného z tých jazykov, píše dnešný denník Danas.

????????????????????????????????????

Zorana Lužaninová (Foto: www.mc.rs)

Štátna tajomníčka v Ministerstve školstva Zorana Lužaninová pre Danas vysvetľuje, že všetci žiaci od prvého po ôsmy ročník základnej školy majú právo učiť sa jeden zo 14 jazykov národnostných menšín s prvkami národnej kultúry prostredníctvom fakultatívneho vyučovania, ktoré nie je záväzné.

– Idea je taká, že sa žiaci prostredníctvom letných alebo zimných škôl, či dielní budú spoznávať s jazykom a kultúrou národnostných menšín, a iba vtedy, keď zistíme aký je záujem a či máme nadostač odborných kádrov, budeme vedieť akým spôsobom bude zorganizované fakultatívne vyučovanie. V prípade, že to bude letná škola v niektorom meste v Srbsku, žiaci by tam pobudli za subvencované ceny, a v prípade, že sa zorganizuje v Belehrade, pravdepodobne, by bola zdarma, – hovorí Lužaninová.

Ona zároveň prízvukovala, že táto iniciatíva je motivovaná túžbou Ministerstva školstva, aby medzi deťmi rozvíjala interkultúrnosť, ktorá chýba v existujúcich učebných osnovách, čo je dôležitou témou, ktoré podnecujú početné medzinárodné organizácie, ako napr. UNESCO a Spojené národy.

Darinka Milanovićová, riaditeľka ZŠ Ž. Zreňanina v Maglići (Foto: www.zarzrenjanin.edu.rs)

Darinka Milanovićová, riaditeľka ZŠ Ž. Zreňanina v Maglići (Foto: www.zarzrenjanin.edu.rs)

Detailný plán realizácie vyučovania menšinového jazyka rodičom sprostredkujú na začiatku nového školského roka. Okrem toho, dôležité je zdôrazniť, že okrem voliteľných predmetov (menšinových jazykov), žiaci sú povinní vybrať si jeden z dvoch povinných voliteľných predmetov – občiansku výchovu alebo náboženstvo, ktoré existujú vo všetkých školách v Srbsku.

V Základnej škole Žarka Zreňanina v Maglići v Báčskopetrovskej obci tiež robili anketovanie žiakov o menšinových jazykoch ako jedného z voliteľných predmetov. – Konkrétne ide o slovenský jazyk, o ktorý záujem preukázalo zo 20 žiakov, ale zatiaľ ide o neoficiálny údaj, – hovorí riaditeľka školy Darinka Milanovićová, pričom uvítala túto možnosť.

– Oficiálne výsledky a spôsob či plán realizácie možného vyučovania slovenčiny zatiaľ nie sú známe, takže očakávame ďalšie pokyny z pokrajinskej školskej správy, – uzaviera Milanovićová.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs