Zasadali výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova

15.jún 2016

Zasadali výborníci Zhromaždenia obce Stará Pazova

Včera prebiehalo 4. zasadnutie Zhromaždenia obce Stará Pazova.

Prísahu zložili traja noví výborníci

Prísahu zložili traja noví výborníci

Na základe rozhodnutia mandátovo-administratívnej komisie udelili mandáty trom novým výborníkom: Sašovi Holićovi, Irene Uhríkovej a Radetovi Hadžićovi z volebnej listiny Aleksandar Vučić – Srbsko víťazí, ktorí aj zložili prísahu. Títo výborníci sú vymenovaní namiesto Đorđa Radinovića (stal sa predsedom obce), Milanu Baeru (zástupca predsedu obce) a Zdenka Gašića (člen obecnej rady).

V pokračovaní zasadnutia schválili správy o záverečnom účte Obce Stará Pazova za rok 2015 a finančné správy VP Direkcia pre výstavbu Obce Stará Pazova za rok 2015. Zelenú dostali aj minuloročné správy o práci a finančnom hospodárení tak miestnych spoločenstiev Golubince, Banovci – Dunav, Belegiš a Surduk, ako aj obecnej verejnej prokuratúry a Strediska pre kultúru Stará Pazova. Najviac otázok za rečníckou tribúnou na včerajšej schôdzi mali výborníci opozičných strán – Srbskej radikálnej strany (SRS) a Skupiny občanov Voľba pre našu obec.

Pozornosť výborníkov zaujala aj analýza zdravotného stavu občanov na území Staropazovskej obce. Podľa slov Dr. Aleksandra Omerovića, riaditeľa staropazovského DZ Dr. Jovana Jovanovića Zmaja a na základe dôkladne urobených štatistických analýz, badať väčší počet chorých na nádorové a duševné ochorenia.

Anna Lešťanová

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs