Čaro Čara višieň a Slovenského etno domu

13.jún 2016

Čaro Čara višieň a Slovenského etno domu

Obidve programy viedli s úsmevmi Milina Sklabinská (zľava) a Zdenka Valentová-Belićová

Obidva programy viedli s úsmevmi Milina Sklabinská (zľava) a Zdenka Valentová-Belićová

V nedeľu 12. júna sa obyvatelia Silbaša a ich hostia tešili z dvoch krásnych udalostí. V Dome kultúry usporiadali siedmy raz za sebou podujatie pod názvom Čaro višieň. Predtým sa konalo slávnostné otvorenie prvého Slovenského etno domu. 

Dom na Ulici Kráľa Petra I. č. 63 roku 1925 postavil Pavel Sklabinský. Včera, krátko po poludní, ožil. Početní hostia zďaleka i zblízka boli svedkami udalosti, po ktorej v Silbaši pribudol vzácny kultúrny príbytok, Slovenský etno dom. Jeho majiteľka Milina Sklabinská v rámci otváracieho ceremoniálu objasnila, s akým cieľom sa ho so svojou matkou Zuzanou Sklabinskou rozhodla založiť:

V prednej izbe Slovnského etno domu

V prednej izbe Slovenského etno domu

„Chceme chrániť kultúrne dedičstvo a zachovávať trvalú stopu po minulých a zašlých časoch, uvedomiť si, akí boli naši predkovia, ako žili, s čím zápasili, z čoho boli smutní a nakoniec – čomu sa tešili.”

Speváčky Aktívu žien zo Silbaša

Speváčky Aktívu žien zo Silbaša

Nový vzácny kultúrny maják, v izbách omaľovaných a zariadených niekdajším spôsobom, ponúka na obdiv množstvo predmetov, ktoré sa kedysi používali pri práci v dedinskej rodine. Prirodzene, okrem starého nábytku je tu i vzácna zbierka krojov, kníh a fotografií.

Mária Turanská, Valentín Michal Grňa a Ondrej Maglovský

Mária Turanská, Valentín Michal Grňa a Ondrej Maglovský

K prezentácii zašlých čias starými peknými slovenskými piesňami prispeli: Jarmila Križanová zo Silbaša, Ľudmila Berediová-Stupavská z Kysáča, dueto SKC Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu Tatiana Jašková a Ivan Slávik a Mária Turanská zo Selenče. Minulosť Silbaša z hľadiska spoločného života Srbov a Slovákov prostredníctvom pútavej eseje sprítomnil aj Silbašan (žijúci v Novom Sade) Budimir Popadić. Prv než Milina a jej brat Pavel Sklabinský prestrihli červenú pásku, priliehavými slovami etno dom do budúcnosti vyprevadil biskup Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku Samuel Vrbovský.

Program v Dome kultúry

Biljana platno beleše... - choreografia čistá ako slza

Biljana platno beleše… – choreografia čistá ako slza

Po sprevádzkovaní Slovenského etno domu nasledoval program 7. ročníka podujatia Čaro višní. Usporiadal ho Aktív žien zo Silbaša. Prítomných privítala predsedníčka Katarína Ušiaková. Program v sieni plnej divákov taktiež moderovali Milina Sklabinská a Zdenka Valentová-Belićová. Pozdravné slová povedal aj podpredseda Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí Peter Prochácka.

Časť nádherných krojov

Časť nádherných krojov

Témou tohtoročného Čara višní boli slovenské ľudové kroje. V rámci programu popretkávaného piesňami, tancami a skečom, moderátorky predstavili 24 krojov, do ktorých sa vyobliekali silbašské ženy, dievčatá, chlapci a deti. Tance a skeč predviedli ochotníci Centra pre tradíciu, kultúru a umenie Dudovo.

V chodbe Domu kultúry si prítomní mohli pozrieť stánky s višňovými špecialitami a ručnými prácami. Okrem silbašských žien prítomné boli aj členky spolkov žien z Maglića, Kulpínu, Kysáča a Selenče. Očiam lahodili aj etnografické výstavy v miestnostiach AŽS. Okrem trvalej expozície bola tu aj výstava pomenovaná Tradične upravené hlavy ženy a muža v minulosti.

  Juraj Bartoš

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs