Založili Kultúrne centrum Rumenka

24.feb 2017

Založili Kultúrne centrum Rumenka

Na dnešnom zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad bolo 15 bodov rokovacieho programu.

Výborníci značnú pozornosť venovali dvom bodom. Prvým z nich bol návrh na založenie Kultúrneho centra Rumenka v Rumenke. Druhým bola štvorročná správa o práci Organizačného výboru, ktorý realizoval iniciatívu na kandidovanie Mesta Nový Sad pre Európske hlavné mesto kultúry 2021.

Ako bolo počuť Ustanovizeň pre kultúru a vzdelávanie Kultúrne centrum Rumenka sa zakladá s cieľom, aby organizovalo a zveľadilo kultúrny život tejto dediny v blízkosti Nového Sadu.

Program práce bude zameraný na realizovanie rôznorodých kultúrnych aktivít a to pre príslušníkov všetkých národnostných spoločenstiev žijúcich v Rumenke a pre všetky vekové kategórie. Dlhodobým cieľom zakladania KC je, aby si Rumenka, cez kvalitný a rôznorodý program, zabezpečila zaslúžené miesto na kultúrnej mape Vojvodiny a Srbska.

novy-sad

Nový Sad

O činnosti Organizačného výboru

Správa o činnosti Organizačného výboru pre realizáciu iniciatívy, aby Mesto Nový Sad kandidovalo za Európske hlavné mesto kultúry 2021 sa vzťahovala na roky 2011 až 2016. Opoziční výborníci poznámkovali, že správu schvaľujú s veľkým zmeškaním, lebo správy nepodávali každý rok, ale až po piatich. Pýtali sa aj na netransparentné ukazovatele výdavkov, ktoré vynášajú 51,22 milióna dinárov.

Primátor Miloš Vučević však uviedol, že Nový Sad za uplynulých šesť mesiacov za tento projekt dostal 4-krát viac prostriedkov, než vložil počas kandidatúry v spomenutých piatich rokoch.

Okrem týchto bodov výborníci schválili niekoľko podrobných regulačných plánov ako i rozhodnutie o doplnení zakladateľského aktu VKP Čistoća. Tiež povolili Verejnému mestskému dopravnému podniku (GSP) používať nehnuteľnosti na lokalite Medzimestskej autobusovej stanice.

Ani dnes na zasadnutí Zhromaždenia mesta Nový Sad neprešlo bez kádrových zmien. Novým členom Komisie pre plány sa stal Radonja Dabetić a tajomníčkou tejto komisie Nada Milićová. Riaditeľom Turistickej organizácie Mesta Nový Sad sa stal Branislav Knežević.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs