Prezentácia druhej Správy o realizácii Akčného plánu pre menšiny

24.feb 2017

Prezentácia druhej Správy o realizácii Akčného plánu pre menšiny

Pracovné predsedníctvo

Pracovné predsedníctvo

Predstavitelia štátnej správy, justície, národnostných rád, regulatórnych telies, iných orgánov a inštitúcií, zúčastnili sa dnes poludní v Paláci Srbsko v Novom Belehrade na prezentácii druhej správy o realizácii Akčného plánu pre uskutočnenie práv národnostných menšín.

 

             Dve tretiny stanoveného realizovali

Predstavitelia národnostných rád

Predstavitelia národnostných rád

Riaditeľka Kancelárie pre ľudské a menšinové práva Suzana Paunovićová podčiarkuje, že sú stanovené záväzky úspešne realizované na 67 percent. Osemnásť percent aktivít je realizovaných čiastočne, kým je približne pätnásť percent aktivít nerealizovaných. Akčný plán má jedenásť kapitol. Druhá správa o ňom, zaoberajúca sa činnosťou počas vlaňajšieho tretieho a štvrtého kvartálu, sa na vyše dvestoštyridsať strán zaoberá tým, čo sa v sfére ochrany práv menšín urobilo a čo nie.

 

              Dve prezentácie

Súčasťou stretnutia boli aj dve prezentácie mladých pracovníkov kancelárie

Súčasťou stretnutia boli aj dve prezentácie mladých pracovníkov kancelárie

Po vstupnom prejave úradujúcej riaditeľky kancelárie Suzany Paunovićovej, prebiehali dve prezentácie, konketizujúce na čom v oblasti ochrany práv menšín bol dôraz v období za nami. Predstavitelia kancelárie následne avizovali, že sa vynasnažia odstrániť meškania, ktoré sa zjavili pri šiestich kapitolách. Boli v prvom rade spôsobené nutnosťou zladiť pôsobenie viacerých zo sedemdesiatih realizátorov aktivít. Dalšia správa by mala byť zverejnená koncom marca alebo zaciatkom apríla.

 

                         Za reálny obraz stavu

V stručnej rozprave, predstavitelia viacerých národnostných rád poukázali na niektoré problémy, súvisiace s vypracovaním učebníc, s učebnými osnovami, s nutnosťou odovzdávať správy včas, s potrebou, aby dokumenty reálne hodnotili situáciu v praxi.

Prvými ďalšími krokmi sú prípravy na rozbor stavu o prvom kvartáli 2017, s čím sa začne už na budúci týždeň, tiež širšia spolupráca s početnými realizátormi aktivít, vrátane desiatok lokálnych samospráv.

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs