Klub poľnohospodárov Báčsky Petrovec

26.feb 2017

Klub poľnohospodárov Báčsky Petrovec

dsc_0254_resize

Janko Kováč

Klub poľnohospodárov v Petrovci od februára predminulého roku spravuje nové vedenie v čele s predsedom Jankom Kováčom.

Tradične po uplynutí ďalšieho roku vedenie Klubu poľnohospodárov zvolalo ďalšie zasadnutie Zhromaždenia poľnohospodárov, ktoré sa uskutočnilo včera večer v loveckom dome Lesík.

Po privítaní hostí z Kysáča, Hložian, Selenče a predstaviteľov politického a spoločenského života Petrovca predsedom Kováčom, zhromaždenie rozhodlo, že mu bude predsedať Pavel Severíni.

Správy

Mladý tím KP na Klobasiáde 2017

Mladý tím KP na Klobasiáde 2017

správe o činnosti KP za rok 2016 je uvedené, že v zimnom období zorganizovali navštívené prednášky. Nevystala ani Pavlovská zábava. Rovnanie poľných ciest KP organizuje už viac ako 30 rokov. Získané skúsenosti z predchádzajúceho obdobia využili tak, aby sa aj vlaňajšia akcia rovnania poľných ciest vydarila.

 

Poľnohospodári boli aktívni aj počas nového podujatia Klobasiáda a Dňa Petrovca, kde ich tímy súťažili vo výrobe čerstvých klobás a ovenčili sa aj medailami. Počas SNS na nádvorí svojho domu zorganizovali zábavu s hudbou a baraním paprikášom.

Pokladník Gabriel Pauliny uviedol údaje o vlaňajšom finančnom hospodárení. Správa obsiahla obrat viac ako 730-tisíc dinárov a do tohto roku preniesli zo 234-tisíc din. Správy dozornej rady a disciplinárnej komisie predniesli Samuel Oros a Jaroslav Ušiak. Podotkli, že v práci KP nebolo nedopatrení.

Plány

Z výročného zhromaždenia Klubu poľnohospodárov v Lesíku

Z výročného zhromaždenia Klubu poľnohospodárov v Lesíku

Keď ide o aktuálny rok 2017 predseda Kováč uviedol, že zimné prednášky organizujú pravidelne od polovice januára. Tiež, že sa dobre zabávali aj na Pavlovskej zábave a na druhom medzinárodnom festivale klobás v Petrovci skupina mladých členov KP podľa mienky obecenstva získala druhé miesto. Akcia rovnania ciest aj tohto roku bude dvojdňová. Podľa finančných možností plánujú prekryť strechu na klube.

Predsedníctvo klubu navrhlo a zhromaždenie schválilo, aby sa udelila hodnosť čestných členov. Získali ho Pavel Tancik, Pavel Pucovský, Ján Diňa, Daniel Kopčok, Pavel Tordaji st. a Ján Ďurovka z Kysáča .

Na záver sa prihovorili aj hostia predseda obce Srđan Simić a predseda Rady Miestneho spoločenstva Ján Rybovič. Tiež i predsedníčka Spolku petrovských žien Mária Gašparovská a hosť z Kysáča Ján Ďurovka.

Po uzavretí zasadnutia poľnohospodári sa bavili pri chutnom paprikáši, ktorý im prichystal kuchár Vladimír Dudáš s pomocníkmi.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs