V PADINE: 23. ročník tradičnej chuťovej olympiády

26.feb 2017

V PADINE: 23. ročník tradičnej chuťovej olympiády

Miestny odbor matice slovenskej v Padine bol i tohto roku hlavným usporiadateľom tradičného spoločensko-zábavného podujatia Víno, hudba, klobása, ktoré zoskupilo veľký počet hostí nie len z Padiny a okolia, ale aj širšie.

Posudzovatelia museli prihliadať nie len na chuť ale aj vôňu vína

Posudzovatelia museli prihliadať nie len na chuť ale aj vôňu vína

Včera v sieni padinskej reštaurácie Hole sa po 23-krát zhromaždili najlepší výrobcovia vína a klobás, milovníci slovenskej ľudovej hudby a dobrej zábavy. Po uvítacich slovách a príležitostnej básni, ktorú predniesol Janko Kolárik, člen Výkonného výboru MOMS v Padine, účastníci podujatia, ktorí, okrem hostiteľov, prišli aj zo susednej Kovačice a z Vojlovice, Bielého Blata a Hajdušice, spoločne zaspievali hymnickú pieseň Matice slovenskej v Srbsku Po nábreží.

Tento rok súťažilo 8 výrobcov vín. Komisia, ktorá mala na starosti výber najkvalitnejšieho vína, pracovala v zložení Martin Ďuriš, Ján Husárik a Katarína Petrášová. Podľa ich mienky, titul najlepšieho výrobcu vína získal Zdenko Petráš, druhú odmenu udelili Pavlovi Karasovi a tretiu Miroslavovi Kukučkovi, všetkým z Padiny.

Ani tohto roku na podujatí nechýbala mladosť a krása

Ani tohto roku na podujatí nechýbala mladosť a krása

O najchutnejšiu klobásu sa uchádzalo 9 výrobcov tejto domácej špeciality. Komisia v tejto kategórii pracovala v zložení Zlatko Šimák, Dušan Babinec a Saša Radović. Podľa ich rozhodnutia, najchutnejšiu klobásu tento rok urobil Gustav Štaub z Padiny, na druhom mieste zakotvil Pavel Petráš z Padiny a na treťom Juraj Šiška z Kovačice.

Posudzovacia komisia mala lákavú a neodolatelnú úlohu

Lákavá a neodolateľná úloha…

Na tomto podujatí nechýbal ani výber o najsympatickejšiu účastníčku večierka. Podľa rozhodnutia trojčlennej komisie, ktorá pracovala v zložení Pavel Baláž, Vladimír Hudec a Ondrej Suchánek, tento titul sa dostál do rúk Anne Halajovej z Padiny.

Táto trojica mala najťažšiu úlohu-zvoliť najkrajšiu dámu. Na snímke zľava: Pavel Baláž, Ondrej Suchánek a Vladimír Hudec

Táto trojica posudzovateľov mala najťažšiu úlohu-zvoliť najkrajšiu dámu večierka

Okrem toho, dvom sympatickým padinským matičiarkam Anne Kolárikovej a Zuzane Melišovej udelili priliehavé darčeky. Svojími humoristickými scénkami účastníkov akcie úspešne pobavili Anna Širková a Snežana Garafiátová, známe padinské herečky.

Humor je liek pre dušu. Na snímke: Snežana Garafiátová a Anna Širková

Humor je liek pre dušu

Na zábave nechýbala ani bohatá tombola, ktorá sa dostala vari za každý stôl. Tí, ktorí váhali a zameškali si kúpiť lístok na toto tradičné podujatie Víno, hudba, klobása v Padine, zostali ukrátení o príležitosť okoštovať chutnú večeru a o dobrú zábavu, kde do tanca hrali kovačickí hudobníci Jaroslav Glózik a Jaroslav Nemček.

Predseda padinského MOMS Dušan Kereš s Annou Kolárikovou a Zuzanou Melišovou, najsympatickejšími hostiteľkami

Predseda padinského MOMS Dušan Kereš s Annou Kolárikovou a Zuzanou Melišovou, najsympatickejšími hostiteľkami

Najsympatickejšia dáma večierka Anna Halajová

Najsympatickejšia dáma večierka Anna Halajová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs