Rybársku chatu prevezme Gloakvalis

26.feb 2017

Rybársku chatu prevezme Gloakvalis

Na výročnej schôdzi Združenia športových rybárov Šaran v Hložanoch schválili správy o vlaňajšej činnosti a hospodárení.

Úhrnne 32 prítomných členov z celkove 53 dnes predpoludním prijali aj návrh plánu práce a finančný plán na rok 2017.

Schôdzu viedol predseda Samuel Valo (Foto: J. Bartoš)

Schôdzu viedol predseda Samuel Valo (Foto: J. Bartoš)

Prítomných, medzi ktorými boli aj predstavitelia rybárskych združení z iných dedín a miestnych združení občanov privítal predseda ZŠRŠ Samuel Valo. Kvitoval úspešnú vlaňajšiu činnosť, najmä vynikajúcu prácu s dorastom. O škole rybolovu podrobnejšie informovala tajomníčka združenia Mária Dudková. Podčiarkla mravčiu prácu učiteľa Jána Stupavského so žiakmi.

Správu súťažnej komisie predostrel Rastislav Kukučka a finančnú správu podal účtovník Juraj Takáč. Ako povedal, roku 2016 výdavky činili 415 245 dinárov. Keďže prílev vykázali v sume 325 381 din., schodok činí 89 863 din. Ján Greksa konštatoval, že dozorná rada neevidovala žiadne finančné nedopatrenia.

Správu súťažnej komisie podal Rastislav Kukučka (Foto: J. Bartoš)

Správu súťažnej komisie podal Rastislav Kukučka (Foto: J. Bartoš)

Najviac sa diskutovalo v súvislosti s rybárskou chatou pri Dunaji, ktorú pred 10 rokmi k používaniu na dobu 20 rokov združenie dalo podnikateľovi Ivanovi Hrubíkovi. Nájomník vraj má dlh vyše dvoch miliónov dinárov voči Verejnému vodohospodárskemu podniku Vode Vojvodine.

Prítomní nakoniec súhlasili s návrhom predsedu Rady Miestneho spoločenstva Jána Bohuša (sprostredkoval ho predseda rybárov Valo, keďže richtár prítomný nebol). Rybári sa vyjadrili za to, aby chatu prevzal miestny Komunálny podnik Gloakvalis. O detailoch s Ivanom Hrubíkom budú rokovať predseda RMS Ján Bohuš a riaditeľ Gloakvalisu (a ZŠRŠ) Samuel Valo.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs