Z PRODUKČNEJ BURZY: Vyššia cena kukurice a sóje

27.feb 2017

Z PRODUKČNEJ BURZY: Vyššia cena kukurice a sóje

Na Produkčnej burze v Novom Sade v dňoch od 20. do 24. februára 2017 bol zaznamenaný vyšší dopyt po niektorých poľnohospodárskych komoditách, v dôsledku čoho vzrástli aj ich ceny. Zvýšený dopyt bol najmä po kukurici a sóji.

V uvedenom období pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom bol tovarový obrat vyšší až o 255,48 % (najväčší v tomto roku), finančný obrat bol väčší o 149,00 %.

Kukurica dosiahla v tejto sezóne najvyššie cenové maximum – 16,80 din/kg bez DPH. Jej priemerná cena bola 16,39 din/kg (18,03 s DPH), čo je pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 1,79 % viac.

Na novosadskej burze v uvedenom období bola drahšia aj sója. Pri porovnaní s predchádzajúcim týždňom jej cena vzrástla o 1,17 %. Predávala sa po 46,74 din/kg (51,41 din/kg s DPH). Pri porovnaní s jej cenou po žatve táto poľnohospodárska komodita zdražela až o 17,70 %.

Na Produkčnej burze sa v uvedenom období obchodovalo aj s minerálnym hnojivom SAN, ktorého cena bola 28,00 din/kg (30,80 s DPH).

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs