Kulpínski poľovníci sumovali vlaňajšiu prácu

26.feb 2017

Kulpínski poľovníci sumovali vlaňajšiu prácu

09-2017fazan-predsedaVčera večer v poľovníckom dome zasadalo Zhromaždenie Poľovníckeho spolku Fazan Kulpín. Ako aj roky predtým výročná schôdza poľovníkov sa vyznačovala bohatou návštevnosťou ako hostí zo Slovenska, tak aj domácich členov.

Predseda PS Fazan Branislav Plachtinský medziiným prízvukoval, že za posledný rok v kulpínskom spolku nemajú ani jedného nového člena a vôbec mladých ľudí je v ich členstve málo.

09-2017polovnici-hostiaV správe o práci spolku predseda pripomenul, že okrem finančných ťažkostí ako v každom spolku, tiež sa trápili so zabezpečením čím výhodnejších miest pre divinu, potom zalesňovaním lokalít v lovnom revíri, ochranou a chovom diviny. Poukázal i na skutočnosť, že v ich revíri je čoraz menej vtáctva ako sú jarabice, hrdličky a aj vrabce. Aj ostatnej diviny je menej, hoci sa poľovníci snažia a dbajú o tieto zvieratá, chovajú ich, napájajú a chránia od dravých zverí, ktorých je aj v tomto revíri čoraz viacej.

09-2017fazan-darcekKulpínski poľovníci usilovne pracovali celý rok. V mene Komisie pre chov a ochranu diviny správu podal lovec Miroslav Stupavský a finančnú správu pokladník Andrej Širka. Okrem správ tiež boli predostreté aj plány práce a hlasovaním prítomných boli všetky schválené. Predseda dozornej rady Vladimír Vida potvrdil, že žiadnych nedopatrení v práci spolku nebolo.

Záverom sa prihovorili aj hostia. Zo Slovenska boli prítomní poľovníci Jaroslav Kríž a kulpínsky rodák Pavel Danko. Jaroslav Kríž, dlhoročný poľovník v príhovore pochválil prácu kulpínskych poľovníkov a predsedovi spolku Fazan odovzdal darček – reparované jelenie rohy. Po úradnej časti zasadnutia si účastníci výročnej schôdze posedeli v družnom rozhovore pri chutnom srnčom paprikáši.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs