Založili Zväz antifašistov Vojvodiny

7.júl 2017

Založili Zväz antifašistov Vojvodiny

Dnes v Novom Sade na ustanovujúcom zhromaždení založili Zväz antifašistov Vojvodiny. Iniciátori a spoluzakladatelia sú štyri vojvodinské združenia antifašistov: v Novom Sade, Kikinde, Pančeve a Sriemskej Mitrovici; piate vzniká v Zreňanine.

Za predsedu ZAV zvolili politológa Duška Radosavljevića a za podpredsedu Milivoja Bešlina. Inak založenie ZAV podporil aj Zväz antifašistov Srbska.

V mene iniciatívneho výboru prítomných na ustanovujúcom zhromaždení v Média centre Vojvodiny privítal Vladislav Radaković. Z jeho prejavu vyplýva, že založenie zväzu je odpoveďou na nárast aktivít profašisticky orientovaných skupín a jednotlivcov.

Zväz antifašistov Vojvodiny spolu s mimovládnymi a inými organizáciami mieni podnikať akcie na odhaľovanie neonacizmu a iných foriem fašizmu. Ako povedal Radaković, cieľom zväzu je prispieť k vytvoreniu podmienok na zastavenie trendu falšovania dejín a rehabilitácie četníkov a ostatných kvislingov.

Branislava Kostićová: „Možno sa vo Vojvodine dostávame do novej fázy boja…“

Na ustanovujúcom zhromaždení ZAV schválili zakladateľský akt a štatút. Zvolili aj členov hlavného výboru, predsedníctva a dozorného výboru. V diskusii účinkovali viacerí hostia. Prijali návrh Đorđa Subotića, aby do budúcej Ústavy Srbska bolo zabudované ustanovenie, podľa ktorého sa hodnotová sústava zakladá na antifašistickom boji a že autonómia je čestná kategória.

Branislava Kostićová podčiarkla, že po odstavení Miloševića „úradne najdemokratickejšie strany boli založené ako antikomunistické.“ Tiež dodala, že Európa, bez ohľadu na vlastné problémy, je antifašisická a Srbsko – nie je.

Ustanovujúca schôdza zhromaždenia Zväzu antifašistov Vojvodiny sa skončilana v pravé poludnie. Po nej sa viacčlenná delegácia ZAV vydala na fruškohorský Venac, kde položila veniec k Pamätníku slobody.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs