(Anti)európske politiky v európskom hlavnom meste kultúry

8.júl 2017

(Anti)európske politiky v európskom hlavnom meste kultúry

Účastníci okrúhleho stola

Včera večer v Média centre Vojvodiny prebiehal okrúhly stôl pod názvom (Anti)európske politiky v európskom hlavnom meste kultúry.

Keďže Nový Sad získal titulu Európske hlavné mesto kultúry v roku 2021 a kedže práve prebieha festival EXIT, organizátorom dávalo zmysel usporiadať okrúhly stôl práve na túto tému. Hovorilo sa o kultúre v našej spoločnosti a to kultúre v najširšom slova zmysle, ako aj o médiách, ktoré sú časťou jednej kultúrnej matice.

Milivoj Bešlin z Inštitútu pre filozofiu a spoločenskú teóriu Univerzity v Belehrade moderoval okrúhly stôl a účastníčkami boli: Milena Dragićevićová Šešićová z Fakulty dramatických umení Univerzity umení, Snježana Milivojevićová z Fakulty politických vied Univerzity v Belehrade, Aleksandra Ɖurićová Bosnićová z Ústavu pre kultúru Vojvodiny a Adriana Zaharijevićová z Inštitútu pre filozofiu a spoločenskú teóriu Univerzity v Belehrade. Okrúhly stôl organizovalo Regionálne vedecké stredisko Inštitútu pre filozofiu a spoločenskú teóriu v Novom Sade pri príležitosti prvého výročia práce.

Účastníčky hovorili o tom, ako vyzerali kultúrne politiky od 70. rokov a zhodnotili aká je situácia dnes a vyjadrili nutnosť nedovoliť, aby sme poučení skúsenosťami z 90. nezopakovali zneužitie médií, ale prijali európsky systém hodnôt, kde v prvom rade patrí pluralizmus a nie nepotizmus, cenzúra či nacionalizmus. Oproti tomu, hovorilo sa aj o tom ako udalosti v Európe a vo svete, ako sú útoky populizmu na demokraciu, vplývajú na nás.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs