EXIT: Dovidenia o rok!

10.júl 2017

EXIT: Dovidenia o rok!

Brány Petrovaradínskej pevnosti sa zatvorili dnes ráno, keď na Mts Dance arene zakončila svoj dvojhodinový set DJ Nina Kraviz.

Róisín Murphy

Možno povedať, že sa sobotňajšia fantastická atmosféra zopakovala aj v posledný deň.

Rag’n’bon Man

Hardwell

Massimo Savić

Main stage privítal tri svetové hivezdy: Róisín Murphy, Rag’n’bon Man a fantastického DJ-a a producenta Hardwella.

Koľko tisíc ľudí navštívilo festival zatiaľ organizátori nezverejnili, avšak keď ide o tím, ktorý mal na starosti obrovskú úlohu – každé ráno očistiť pevnosť, počas festivalových dní z Petrovaradínskej pevnosti vyniesli 60 ton odpadu.

Text a foto: Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs