Záruky istoty

12.nov 2014

Záruky istoty

Klaus Dahmann, Deutsche Welle

Klaus Dahmann, Deutsche Welle

OPÝTALI SME SA ZA VÁS

Nevšedná návšteva v Hlase ľudu: prvá a pracovná. Hosťom redakcie toho 5. novembra bol projektový manažér Klaus Dahmann z nemeckej Deutsche Welle Akademie, zaujímajúci sa o postavenie a pôsobenie menšinových printových, ale i elektronických médií u nás. Lebo na projekty, ktoré má na starosti v Srbsku, sa patrí dobre pripraviť.

Odpovede na mnohé otázky získal v rozhovore s predsedom Správnej rady Asociácie slovenských novinárov a riaditeľom NVU Hlas ľudu Samuelom Žiakom, ako i Natašou Herorovou, prvou osobnosťou Heror Media Pont. Aby nebolo tak, že sme len my objektom záujmu, bolo mu treba položiť i otázku:

– V čom sa líši pozícia novinára v Nemecku a u nás?

46klausreda– Myslím si, že je jeden z kľúčových rozdielov alebo záležitostí čisto finančnej povahy. Keď sa pozrieme na náklady na jedného novinára, obrazne na jeho cenu, tak si treba uvedomiť, že iba v prípade, keď ten môže zarobiť nejaký nadpriemerný plat, viac ako učiteľ v škole alebo napríklad úradník, umožní to, aby redakcie prilákali viac kvalifikovaných odborníkov, žurnalistov. Týmto spôsobom sa tak isto môžu zachovať existujúce alebo školiť potrebné kádre. Je to i zárukou nejakej istoty, že sa udrží kvalita novinárstva. Myslím si, že v Srbsku budeme naďalej mať tie problémy, že novinári môžu byť pod nátlakom, lebo sú ekonomicky pod nátlakom, keďže im nemožno zvýšiť platy. Je to čosi, čo ja možno sebecky konštatujem, lebo je môj plat na nemeckej, nie na srbskej úrovni. V tomto, koľko sú novinári platení, vidím jednu z najväčších kľúčových otázok, ktorú treba riešiť v dohľadnom čase. Bez toho totiž nedokážeme udržať potrebnú úroveň, kvalitu novinárstva. Netreba len vrážať peniaze do školení na univerzitách, na semináre a iné, kým za ten čas novinári zostávajú platení toľko, koľko sú, najmä málo. A to ich potom núti odchádzať, hľadať a angažovať sa na iných robotách. Inde.

 Oto Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs